ศูนย์ส่งเสริมคุณภาพการเรียนการสอน
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

         
อาจารย์ประจำศูนย์:
ดร.อัญชลี เกษสุริยงค์
รายงานความก้าวหน้าการดำเนินงานของศูนย์ฯ
ส่งหลักสูตรพัฒนาครูของศูนย์ฯ
แจ้งข่าวการอบรมของศูนย์ฯ

กระทู้
หัวข้อกระทู้
วัน เดือน ปี
ผู้ตั้งกระทู้
ดูกระทู้ใหม่
0228
เรื่องเล่าจากโครงการเด็กอัจฉริยะของราชอาณาจักรบาห์เรน
4 พ.ค. 2553
ดร.จันทร์ชัย หญิงประยูร
0224
เรื่องเล่าจากโครงการเด็กอัจฉริยะของซาอุดิอาระเบีย
25 เม.ย. 2553
ดร.จันทร์ชัย หญิงประยูร
0066
จัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนอย่างไรดีจึงประสบความสำเร็จ
23 ม.ค. 2553
ดร.อัญชลี เกษสุริยงค์