ศูนย์พัฒนาการเรียนการสอนโรงเรียนในฝัน
กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ

         
อาจารย์ประจำศูนย์:
อ.สิริมา หมอนไหม ดร.สมพร สามทองกล่ำ
อ.ภูธร จันทะหงษ์ ปุณยจรัสธำรง
หลักสูตรและกำหนดการอบรมปีงบประมาณ 2554
รายงานความก้าวหน้าการดำเนินงานของศูนย์ฯ
ส่งหลักสูตรพัฒนาครูของศูนย์ฯ
แจ้งข่าวการอบรมของศูนย์ฯ
หอศิลป์เสิงสาง
หลักสูตรศิลปะ

กระทู้
หัวข้อกระทู้
วัน เดือน ปี
ผู้ตั้งกระทู้
ดูกระทู้ใหม่
0291
สนุกกับผักผลไม้
20 ก.ค. 2553
ดร.จันทร์ชัย หญิงประยูร
0243
หลักสูตรศิลปะ
12 พ.ค. 2553
Mullawee R.
0220
ตุ๊กตานิ้วมือ
24 เม.ย. 2553
ดร.จันทร์ชัย หญิงประยูร
0219
ตุ๊กตาหมุนพริ้ว
24 เม.ย. 2553
ดร.จันทร์ชัย หญิงประยูร
0218
ลิงนั่งแท่น
24 เม.ย. 2553
ดร.จันทร์ชัย หญิงประยูร
0217
ทำนาฬิกากระดาษให้เด็กเล่น
23 เม.ย. 2553
ดร.จันทร์ชัย หญิงประยูร
0216
ภาพประดับสองมุมมอง
23 เม.ย. 2553
ดร.จันทร์ชัย หญิงประยูร
0202
หาวิทยากร
10 เม.ย. 2553
สุภาวดี ปิติทานันท์
0138
"สวนสัตว์แสนสวย" ด้วยสองมือและปลายนิ้ว
7 มี.ค. 2553
ดร.ไพจิตร สดวกการ
0084
ดอกไม้สวย ๆ
19 ก.พ. 2553
ดร.ไพจิตร สดวกการ