ศูนย์พัฒนาการเรียนการสอนโรงเรียนในฝัน
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ

อาจารย์ประจำศูนย์:
อ.มัลลวีร์ รอชโฟล อ.อารยา สระแก้ว
ประชาสัมพันธ์การอบรม ปีการศึกษา 2555
หลักสูตรฝึกอบรม
รายงานความก้าวหน้าการดำเนินงานของศูนย์ฯ
ส่งหลักสูตรพัฒนาครูของศูนย์ฯ
แจ้งข่าวการอบรมของศูนย์ฯ

กระทู้
หัวข้อกระทู้
วัน เดือน ปี
ผู้ตั้งกระทู้
ดูกระทู้ใหม่
0351
อยากได้แผนการจัดการเรียนรู้
12 ก.ค. 2554
สุภาวดี ขันบุญ
0252
อยากได้เกมการสอนเกี่ยวกับภาษาอังกฤษครับ
23 พ.ค. 2553
มนัส หมัดประสิทธิ์
0241
ใครอยากคุยภาษาอังกฤษกับหุ่นยนต์ที่โต้ตอบได้เชิญทางนี้
11 พ.ค. 2553
ดร.จันทร์ชัย หญิงประยูร
0198
ขอ materials ของหลักสูตรภาษาอังกฤษมัธยม 4 (Learning songs via ICT)
7 เม.ย. 2553
สมจิต พรหมกมล
0164
Idioms ที่จำเป็นในภาษาอังกฤษ
19 มี.ค. 2553
ดร.จันทร์ชัย หญิงประยูร
0157
Food for thought (Food for Brain)
16 มี.ค. 2553
Amporn Hutasit
0079
แนะนำหนังสือน่าอ่าน
16 ก.พ. 2553
Mullawee R.
0050
Play and Learn อิงลิชโปรแกรม...สไตล์โรงเรียนวัดด่าน
8 ม.ค. 2553
ดร.ไพจิตร สดวกการ