กร

ศูนย์พัฒนาการเรียนการสอนโรงเรียนในฝัน
กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา

         
อาจารย์ประจำศูนย์:
ดร.ศักดิ์สิน ช่องดารากุล อ.อัมพร หุตะสิทธิ์
หลักสูตรและกำหนดการอบรมปีงบประมาณ 2554
หลักสูตรและกำหนดการอบรมปีงบประมาณ 2555
รายงานความก้าวหน้าการดำเนินงานของศูนย์ฯ
ส่งหลักสูตรพัฒนาครูของศูนย์ฯ
แจ้งข่าวการอบรมของศูนย์ฯ

กระทู้
หัวข้อกระทู้
วัน เดือน ปี
ผู้ตั้งกระทู้
ดูกระทู้ใหม่
0315
ศูนย์แม่ข่ายจังหวัด : กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา ร.ร.ท้ายหาด จ.สมุทรสงคราม
12 ก.ย. 2553
อุทัย จงแพ
0272
เลขาศูนย์ม่ข่ายจังหวัด
7 ก.ค. 2553
ไพศาล น้อยสุพรรณ์
0271
มหัศจรรย์การกระโดดเชือกหมู่หลากหลายลีลา
5 ก.ค. 2553
ดร.ไพจิตร สดวกการ
0266
ศูนย์แม่ข่ายจังหวัด : กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา ร.ร.ทุ่งช้าง จ.น่าน
21 มิ.ย. 2553
วีระพล สุภาวรรณ์
0258
ศูนย์แม่ข่ายจังวัดฉะเชิงเทรา..โรงเรียนในฝัน ..กลุ่มสาระการเรียนสุขศึกษาและพลศึกษา
30 พ.ค. 2553
เจริญ พหลทัพ
0209
ปิดเทอมเหงาจัง
19 เม.ย. 2553
พชรพรรณ สมศรี
0146
ทำเนียบศูนย์แม่ข่ายจังวัด..โรงเรียนในฝัน ..กลุ่มสาระการเรียนสุขศึกษาและพลศึกษา
13 มี.ค. 2553
เจริญ พหลทัพ
0141
หลักสูตรอบรมศูนย์แม่ข่าย
8 มี.ค. 2553
ไพศาล น้อยสุพรรณ์
0089
เนื้อหาสาระกิจกรรมกีฬาไทยและกีฬาพื้นบ้าน
23 ก.พ. 2553
เจริญ พหลทัพ
0088
ทีมงานจัดทำหลักสูตรและคู่มือศูนย์แม่ข่ายจังหวัด....
23 ก.พ. 2553
เจริญ พหลทัพ
0087
เนื้อหาสาระกิจกรรมกีฬาไทยและกีฬาพื้นบ้าน
23 ก.พ. 2553
เจริญ พหลทัพ