ศูนย์พัฒนาการเรียนการสอนโรงเรียนในฝัน
ICT และการเรียนรู้

         
อาจารย์ประจำศูนย์:
อ.อภิชาต พุทธเจริญ อ.อารยา สระแก้ว
รายงานความก้าวหน้าการดำเนินงานของศูนย์ฯ
ส่งหลักสูตรพัฒนาครูของศูนย์ฯ
แจ้งข่าวการอบรมของศูนย์ฯ

กระทู้
หัวข้อกระทู้
วัน เดือน ปี
ผู้ตั้งกระทู้
ดูกระทู้ใหม่
0211
ความดันของอากาศบนเครื่องบิน
22 เม.ย. 2553
ดร.จันทร์ชัย หญิงประยูร
0210
วัดอุณหภูมิบนเครื่องบิน
22 เม.ย. 2553
ดร.จันทร์ชัย หญิงประยูร
0194
อยากอบรม เซิร์ฟเวอร์ครับ
3 เม.ย. 2553
นายอุดร ษรเสวี
0167
ขั้นตอนการขอรับเกียรติบัตรให้ผู้เข้ารับการอบรม
19 มี.ค. 2553
นายบุญเลิศ ทัดเทียม
0140
มีคลิปวีดิทัศน์น่าตื่นเต้นมาก
8 มี.ค. 2553
ดร.ไพจิตร สดวกการ
0127
อยากทราบแนวทางการประเมินโรงเรียนในฝัน (ICT)
5 มี.ค. 2553
ชนนิกานต์ แสนปัญญา
0080
การเตรียมตัวรับการประเมินโรงเรียนในฝันโรงเรียนดีใกล้บ้าน (รุ่น 3)
16 ก.พ. 2553
ว่าที่ร้อยตรีสมปอง เอมรัตน์