http://curric.net/forum/index.php?topic=19 แบ่งปัน สานฝัน ศูนย์พัฒนาการเรียนการสอนโรงเรียนในฝัน กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

ศูนย์พัฒนาการเรียนการสอนโรงเรียนในฝัน
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

อาจารย์ประจำศูนย์:
ดร.ไพจิตร สดวกการ ดร.บุญทอง บุญทวี
อ.ฐานิตา นพฤทธิ์ อ.ธัญนันท์ เกิดแก้ว
หลักสูตรพัฒนาครู สื่อ เอกสาร แนวทางการดำเนินงาน และรายชื่อศูนย์ฯ
หลักสูตรและกำหนดการอบรมปีงบประมาณ 2554
หลักสูตรและกำหนดการอบรมปีงบประมาณ 2555
เลขานุการศูนย์ฯ ส่งหลักสูตรและกำหนดการอบรมครู
เลขานุการศูนย์ฯ รายงานผลการดำเนินงานของศูนย์

กระทู้
หัวข้อกระทู้
วัน เดือน ปี
ผู้ตั้งกระทู้

ดูกระทู้ใหม่

0344
หนังสือน่าสนใจเกี่ยวกับ GSP
26 ม.ค. 2554
ดร.จันทร์ชัย หญิงประยูร
0342
บัตรอวยพรสวย ๆ ด้วยคณิตศาสตร์เชิงศิลปะ
5 ม.ค. 2554
ดร.ไพจิตร สดวกการ
0332
มาสร้างจิตคณิตศาสตร์กันเถอะ
2 พ.ย. 2553
ดร.ไพจิตร สดวกการ
0331
ขอความอนุเคราะห์
28 ต.ค. 2553
นายนิภักดิ์ กาละซิรัมย์
0330
ขอคำแนะนำค่ะ
27 ต.ค. 2553
นางกิติยา เจริญศิลป์
0325
การแก้สมการเชิงเส้นตัวแปรเดียวแสดงด้วยรูปภาพ
8 ต.ค. 2553
Napa Srisuk
0323
อันกรุงไกรใหญ่ยาวสิบเก้าโยชน์ จริงๆแล้วมันใหญ่แค่ไหน?
21 ก.ย. 2553
ดร.จันทร์ชัย หญิงประยูร
0320
มนุษย์ผู้ยากไร้ ข้ายินดีให้ทานแก่เจ้า 1 สตางค์
18 ก.ย. 2553
ไพจิตร สดวกการ
0293
ชมรมครูคณิตศาสตร์ (Master Teacher) ศูนย์มหาวิทยาลัยขอนแก่น
21 ก.ค. 2553
ไพรวัล ดวงตา
0287
ลูกเต๋าลับสมอง
14 ก.ค. 2553
ดร.จันทร์ชัย หญิงประยูร
0286
บัตรทายตัวเลข
13 ก.ค. 2553
ดร.จันทร์ชัย หญิงประยูร
0270
เด็ก ๆ และคุณครูเรียนรู้ร่วมกันที่ศูนย์แม่ข่ายจังหวัดกำแพงเพชร
2 ก.ค. 2553
ดร.ไพจิตร สดวกการ
0262
ขอความช่วยเหลือหน่อยค่ะ
6 มิถุนายน 2553
ben toaim
0257
ขอคำแนะนำในการนำเสนอผลการเรียนรู้โดยใช้โปรแกรม GSP
29 พ.ค. 2553
ศรีวิบูลย์ สุทิน
0234
การอบรมการใช้โปรแกรมเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน
6 พ.ค. 2553
อรพิน จำปารัตน์
0204
ถามเรื่องหลักสูตรอบรม
10 เม.ย. 2553
วรวุฒิ เทียนแก้ว
0203
ขอบพระคุณศูนย์วารินฯ
10 เม.ย. 2553
รัตนา ธาราพิทักษ์ชีวิน
0185
กิจกรรมแบ่งปันสานฝันของศูนย์ฯ คณิตศาสตร์ จังหวัดอุบลราชธานี
29 มี.ค. 2553
ปาณิสรา รัฐสถาวร
0175
เสริมปัญญา เสริมความคิด ด้วยคณิตศาสตร์
22 มี.ค. 2553
ดร.จันทร์ชัย หญิงประยูร
0169
ขอไฟล์เกมกบกระโดด
19 มี.ค. 2553
สมหมาย สุขสบาย
0093
โปรแกรมวิเคราะห์ข้อมูลการวิจัย ไฟล์ Excel คู่มือครูคณิตที่ต้องมีติดตัว
2 มี.ค. 2553
ไพรวัล ดวงตา
0091
นานาสาระเนื้อหาการเรียนรู้คณิตศาสตร์
25 ก.พ. 2553
เจริญ พหลทัพ
0090
อยากทราบวิธีประเมินคณิต
24 ก.พ. 2553
โสภา เนาวโรจน์
0086
หลักสูตรพัฒนาครูคณิตศาสตร์ ปี 2553
20 ก.พ. 2553
ดร.ไพจิตร สดวกการ
0076
ตัวอย่างภาพแสดงเศษเกิน
9 ก.พ. 2553
อ.วาสนา สุวรรณบูลย์
0072
ตัวอย่างการจัดการเรียนการสอนคณิตศาสตร์ด้วยวิธีการแบบเปิด
2 ก.พ. 2553
ดร.ไพจิตร สดวกการ
0070
เชิญร่วมแบ่งปันแลกเปลี่ยนปัญหาคณิตศาสตร์น่าสนใจ
27 ม.ค. 2553
ดร.ไพจิตร สดวกการ
0067
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ จัดระดับการศึกษาเป็น ๓ ระดับ
24 ม.ค. 2553
ดร.ไพจิตร สดวกการ
0045
แนวทางการดำเนินงานของศูนย์ฯ คณิตศาสตร์ ปีงบประมาณ 2553
12 ม.ค. 2553
ดร.ไพจิตร สดวกการ
0064
วงจรการเรียนรู้ตามแนวคิดสรรคนิยม (Constructivism)
17 ม.ค. 2553
ดร.ไพจิตร สดวกการ
0044
ประสบการณ์ที่ประทับใจ
9 ธ.ค.2552
ดร.ไพจิตร สดวกการ
0042
ห้องเรียนคณิตศาสตร์แบบปฏิบัติการ
3 ธ.ค.2552
ดร.ไพจิตร สดวกการ
0016
หลักสูตรและเอกสารประกอบการอบรมครู
30 พ.ย.2552
ดร.ไพจิตร สดวกการ