ศูนย์พัฒนาการเรียนการสอนโรงเรียนในฝัน
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์

         
อาจารย์ประจำศูนย์:
อ.อดุลย์ วงศ์ใหญ่
รายงานความก้าวหน้าการดำเนินงานของศูนย์ฯ
ส่งหลักสูตรพัฒนาครูของศูนย์ฯ
แจ้งข่าวการอบรมของศูนย์ฯ

กระทู้
หัวข้อกระทู้
วัน เดือน ปี
ผู้ตั้งกระทู้
ตั้งกระทู้ใหม่
0347
หลักการของโซลาร์เซลล์
11 ก.พ. 2554
อภิดลน์ เจริญอักษร
0329
สร้างเครื่องกำเนิดคลื่นด้วยแปลงสีฟันแบบสั่นได้
26 ต.ค. 2553
ดร.จันทร์ช้ย หญิงประยูร
0322
ปี่กระป๋องน้ำอัดลม
19 ก.ย. 2553
ดร.จันทร์ช้ย หญิงประยูร
0321
กิจกรรมสื่อสารด้วยแสงเลเซอร์อย่างง่ายราคาถูก
18 ก.ย. 2553
ดร.จันทร์ช้ย หญิงประยูร
0319
เงาประหลาด
18 ก.ย. 2553
ดร.จันทร์ช้ย หญิงประยูร
0318
ลูกข่างกระดก
15 ก.ย. 2553
ดร.จันทร์ช้ย หญิงประยูร
0317
แรง Lorentz
14 ก.ย. 2553
ดร.จันทร์ช้ย หญิงประยูร
0316
สีของปีกแมลงทับ
13 ก.ย. 2553
ดร.จันทร์ช้ย หญิงประยูร
0292
อยากให้จมูกโด่งเชิญทางนี้
20 ก.ค. 2553
ดร.จันทร์ช้ย หญิงประยูร
0290
แล็บทดลองในการนำเสนอ
19 ก.ค. 2553
อารีรัตน์ ดำนิล
0289
สนุกกับจุกไม้ก๊อก
14 ก.ค. 2553
ดร.จันทร์ชัย หญิงประยูร
0288
เมล็ดพืชที่ร่อนได้
14 ก.ค. 2553
ดร.จันทร์ชัย หญิงประยูร
0285
ทำไมแสงจึงหักเหเมื่อเคลื่อนที่ผ่านตัวกลางต่างกัน 2 ชนิด
13 ก.ค. 2553
ดร.จันทร์ชัย หญิงประยูร
0284
ควันรูปวงแหวน
13 ก.ค. 2553
ดร.จันทร์ชัย หญิงประยูร
0283
กระป๋องยุบตัวได้อย่างไร
13 ก.ค. 2553
ดร.จันทร์ชัย หญิงประยูร
0282
ปรากฏการณ์รูเข็ม
13 ก.ค. 2553
ดร.จันทร์ชัย หญิงประยูร
0281
พระพุทธเจ้าค้นพบเซลล์คนแรกจริงหรือ ?
13 ก.ค. 2553
ดร.จันทร์ชัย หญิงประยูร
0280
กิจกรรมนิติวิทยาศาสตร์ : สังเกตหน้าคนร้าย
12 ก.ค. 2553
ดร.จันทร์ชัย หญิงประยูร
0279
วิธีทำลำโพง –ไมโครโฟนอย่างง่าย
12 ก.ค. 2553
ดร.จันทร์ชัย หญิงประยูร
0277
ปรากฏการณ์เพียโซอิเล็กทริก (piezoelectric effect)
12 ก.ค. 2553
ดร.จันทร์ชัย หญิงประยูร
0276
ทำเข็มทิศอย่่างง่่าย
11 ก.ค. 2553
ดร.จันทร์ชัย หญิงประยูร
0275
ทำไมท้องฟ้าจึงเปลี่ยนสี
10 ก.ค. 2553
ดร.จันทร์ชัย หญิงประยูร
0274
ภาพสามมิติ
10 ก.ค. 2553
ดร.จันทร์ชัย หญิงประยูร
0273
ผม ประทับใจ ใน ปรากฏการณ์เพียโซอิเล็กทริก ของคุณนะฮะ
8 ก.ค. 2553
สันติ คำมัน
0265
กำแพงกั้นด้านข้างบนทางด่วน
19 มิ.ย. 2553
ดร.จันทร์ชัย หญิงประยูร
0249
เสื้อชูชีพบนเครื่องบิน
20 พ.ค. 2553
ดร.จันทร์ชัย หญิงประยูร
0248
ฟังเสียงจริงของไอน์สไตน์
16 พ.ค. 2553
ดร.จันทร์ชัย หญิงประยูร
0247
วัดขนาดเม็ดเลือดแดงอย่างง่าย ราคาถูกเชิญทางนี้
15 พ.ค. 2553
ดร.จันทร์ชัย หญิงประยูร
0235
สนุกกับสเปคโตรสโคป
9 พ.ค. 2553
ดร.จันทร์ชัย หญิงประยูร
0233
ก้าวผ่านจักรวาลสู่ควากส์
5 พ.ค. 2553
ดร.จันทร์ชัย หญิงประยูร
0232
แบตเตอรี่อย่างง่าย
4 พ.ค. 2553
ดร.จันทร์ชัย หญิงประยูร
0231
หาอัตราเร่งของเครื่องบินด้วยลูกตุ้มนาฬิกา
4 พ.ค. 2553
ดร.จันทร์ชัย หญิงประยูร
0230
เตาแม่เหล็กเหนี่ยวนำ
4 พ.ค. 2553
ดร.จันทร์ชัย หญิงประยูร
0227
ถ่ายภาพทางอากาศด้วยเครื่องบินบังคับด้วยวิทยุ
1 พ.ค. 2553
ดร.จันทร์ชัย หญิงประยูร
0223
Video clip ไอน์สไตน์กับเพื่อนๆที่บ้านที่ Princeton
25 เม.ย. 2553
ดร.จันทร์ชัย หญิงประยูร
0214
สร้างเทอร์โมมิเตอร์อย่างง่าย
23 เม.ย. 2553
ดร.จันทร์ชัย หญิงประยูร
0213
สนุกกับไฟฟ้าสถิต
22 เม.ย. 2553
ดร.จันทร์ชัย หญิงประยูร
0208
ค้างคาวแม่ไก่ที่วัดโพธิ์บางคล้า ฉะเชิงเทรา
18 เม.ย. 2553
ดร.จันทร์ชัย หญิงประยูร
0206
หลักสูตรอบรมที่บังคับของโรงเรียนหาดใหญ่พิทยาคมทำไมไม่ผ่าน
12 เม.ย. 2553
ชัชนิตย์ กิ่งแก้ว
0200
รายงานผลการอบรมยังไงครับ
9 เม.ย. 2553
แมนชัย สมนึก
0199
กิจกรรมวิทยาศาสตร์จาก ดร.จันทร์ชัย หญิงประยูร
9 เม.ย. 2553
อ.อดุลย์ วงษ์ใหญ่
0176
คุยเฟื่องเรื่องชีววิทยา
22 มี.ค. 2553
ดร.จันทร์ชัย หญิงประยูร
0174
ฟิสิกส์ของไหซอง
22 มี.ค. 2553
ดร.จันทร์ชัย หญิงประยูร
0172
เลนส์เสียง
21 มี.ค. 2553
ดร.จันทร์ชัย หญิงประยูร
0170
จุดหลอดนีออนด้วยหยดน้ำ
21 มี.ค. 2553
ดร.จันทร์ชัย หญิงประยูร
0165
โครงงานน้ำตาลสายไหม
19 มี.ค. 2553
ดร.จันทร์ชัย หญิงประยูร
0158
เที่ยวดาวอังคาร แบบ 3 มิติ
16 มี.ค. 2553
ดร.จันทร์ชัย หญิงประยูร
0155
แนะวิธีทำกล้องจุลทรรศน์อย่างง่ายราคาถูกใช้เอง
15 มี.ค. 2553
ดร.จันทร์ชัย หญิงประยูร
0149
โครงการคัดเลือกครูวิทยาศาสตร์ดีเด่น ของสมาคมวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทยฯ พ.ศ. 2553
14 มี.ค. 2553
ดร.จันทร์ชัย หญิงประยูร
0147
ร่วมกิจกรรมด้วยคนครับ
14 มี.ค. 2553
ดร.จันทร์ชัย หญิงประยูร
0077
ศูนย์พัฒนาการเรียนฯวิทยาศาสตร์ จัดทำหลักสูตร
13 ก.พ. 2553
อ.อดุลย์ วงษ์ใหญ่
0062
วงจรการเรียนรู้ตามแนวคิดสรรคนิยม (Constructivism)
17 ม.ค. 2553
ดร.ไพจิตร สดวกการ
0012
ปฏิรูปห้องเรียนวิทยาศาสตร์
30 พ.ย.2552
อ.อดุลย์ วงศ์ใหญ่