ศูนย์พัฒนาการเรียนการสอนโรงเรียนในฝัน
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

         
อาจารย์ประจำศูนย์:
อ.ชัดเจน ไทยแท้ อ.สุพร รักบำรุง
ส่งหลักสูตรและกำหนดการอบรมของศูนย์ฯ ปีงบประมาณ 2554
รายงานความก้าวหน้าการดำเนินงานของศูนย์ฯ
ส่งหลักสูตรพัฒนาครูของศูนย์ฯ
แจ้งข่าวการอบรมของศูนย์ฯ

กระทู้
หัวข้อกระทู้
วัน เดือน ปี
ผู้ตั้งกระทู้
ดูกระทู้ใหม่
0348
กลับไปตั้งหลักที่เชียงรายก่อนครับ....
25 ก.พ. 2554
จุลดิษฐ วีรศิลป์
0345
ขอความอนุเคราะห์ข้อมูล
29 ม.ค. 2554
วรรณรัตน์ ศรศิลป์
0261
อัจฉริยภาพของชาวจีนโบราณ: การค้นพบและนวัตกรรม
5 มิ.ย. 2553
ดร.จันทร์ชัย หญิงประยูร
0221
พิพิธภัณฑ์ตระกูล "เฉิน" (Chen) (?) ที่กวางโจว
24 เม.ย. 2553
ดร.จันทร์ชัย หญิงประยูร
0212
เรื่องในอคีตที่พ่อ-แม่เล่าให้ฟัง
22 เม.ย. 2553
ดร.จันทร์ชัย หญิงประยูร
0195
ทำอย่างไรครูจึงจะรู้จริง
4 เม.ย. 2553
สมศักดิ์ แสงราวี
0180
คำถามเกี่ยวกับการอบรม
23 มี.ค. 2553
จุฑามาศ คำสม
0179
คุยเฟื่องเรื่องเยอรมัน
22 มี.ค. 2553
ดร.จันทร์ชัย หญิงประยูร
0178
เรื่องเล่าจากอดีตที่โรงเรียนวัดพลับพลาชัย
22 มี.ค. 2553
ดร.จันทร์ชัย หญิงประยูร
0177
ตำนานศรีปราชญ์
22 มี.ค. 2553
ดร.จันทร์ชัย หญิงประยูร
0152
เรื่องเล่าจากดินแดนจีนตอนใต้กับชนกลุ่มน้อยที่มีภาษาตระกูลเดียวกับภาษาไทย
14 มี.ค. 2553
ดร.จันทร์ชัย หญิงประยูร
0083
โครงการพัฒนาสื่อและแหล่งเรียนรู้ประวัติศาสตร์
18 ก.พ. 2553
วรจักร์ ถาวรกุล
0081
ส่งโครงการอบรมพัฒนาครู
16 ก.พ. 2553
ทนงฤทธิ์ วันชัย
0073
โครงงานค่ะ
4 ก.พ. 2553
ชัดเจน ไทยแท้
0063
แผ่นดีวีดีสมเด็จพระนเรศวร
17 ม.ค. 2553
ยศกร คุ้มดี
0058
สไลด์ ppt ประกอบการบรรยายเรื่อง "การสอนประวัติศาสตร์ไทยในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน" โดยท่านอ่องจิต เมธยะประภาส ที่ปรึกษาฯ สพฐ.
16 ม.ค. 2553
ไพจิตร สดวกการ
0052
ไฟล์ "การจัดทำแผนปฏิบัติการศึกษา พัฒนาและผลิตสื่อทางประวัติศาสตร์ในชุมชน" ประกอบการบรรยายของอาจารย์วิไลลักษณ์และคณะ เมื่อวันที่ 10 มกราคม 2553
10 ม.ค. 2553
ไพจิตร สดวกการ
0064
วงจรการเรียนรู้ตามแนวคิดสรรคนิยม (Constructivism)
17 ม.ค. 2553
ไพจิตร สดวกการ