กลุ่มสาระการเรียนรู้ ภาษาไทย

รายชื่อศูนย์ พ.ศ. 2550

ผลงานกลุ่มในการประชุมเลขาศูนย์

การอบรมสร้างสื่อภาพเคลื่อนไหว
           ตารางอบรม


แจ้งข้อมูลเพิ่มเติมจาก สพฐ. >> บัญชีจัดสรรงบประมาณปี 2552 สำหรับศูนย์ฯ     คำสั่งแต่งตั้งคณะนิเทศ

แลกเปลี่ยนข่าวสาร >> คลิกที่นี่ค่ะ หรือ ที่นี่