นำเสนอโดย ดร.ไพจิตร สดวกการ

          รูปแบบห้องเรียนวิทยาศาสตร์ที่ผู้เรียนสามารถเล่นปนเรียนอย่างมีความสุข
          ห้องเรียนสีชมพูของครูภาทิพ โรงเรียนสุราษฎร์ธานี
          ชวนกันเขียน เวียนกันโหวต ลูกศิษย์ครูภาทิพ ร้อยกรองไปโลด
          เรียนภาษาไทยกับครูทัศนีย์ มงคลรัตน์
          เรียนภาษาไทยกับครูเรณู คันธวงศ์
          แหล่งเรียนรู้ภาษาไทยช่วงชั้นที่ 3 และ 4 โดยครูยุทธ แหวนทอง
          กิจกรรมเสริมทักษะกระบวนการทางคณิตศาสตร์กับคุณยายสุ
          ฝึกทักษะคณิตศาสตร์แสนสนุกกับครูพงศักดิ์
          เรียนคณิตศาสตร์กับครูประภาภรณ์ แก้วใย
          เรียนคณิต-วิทย์ กับคนเก่งซึ่งอยากเป็นครู ที่ www.sudipan.net
          เรียนรู้ฟิสิกส์หรรษา ของกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ โรงเรียนเถินวิทยา จังหวัดลำปาง
          เรียนวิทยาศาสตร์กับครูจรัญ
          เรียนรู้วิทยาศาสตร์พื้นฐานกับอาจารย์แอ๊ด
          เรียนรู้วิทยาศาสตร์ช่วงชั้นที่ 2 จากเว็บเพจครูพยนต์
          ห้องเรียนสีเขียว โรงเรียนหอวัง
          ห้องเรียนสีเขียว โรงเรียนประชารัฐธรรมคุณ
          เรียนสังคมศึกษากับครูสุท
          เรียนภาษาอังกฤษกับครูแอนนา
          Ajarn Athisri's English Class
          เรียนเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารกับครูวิเชียร
          เรียนเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กับ ครูระดมพล ช่วยชูชาติ
          เรียนเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารกับครูกิติมา เพชรทรัพย์
          เรียนเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารกับครูขวัญจิตร สุวรรณวงศ์
          ห้องเรียนหลากหลายวิชากับครูหลายคนที่เว็บไซต์ ดร.ไพทูรย์ ศรีฟ้า
          ห้องเรียนหลากหลายสาระที่โรงเรียนกันทรารมณ์
          กิจกรรมดี ๆ ที่บ้านครูคิม

บ้านครูไผ่ | หลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้ ๑ อำเภอ ๑ โรงเรียนในฝัน | แสดงความคิดเห็น

World Web Directory Free Hit Counter

ภาพพื้นหลัง โดย นายแพทย์ศานติ วิบูลมงคล