รายชื่อโรงเรียนที่ได้รับการรับรองให้เป็นต้นแบบโรงเรียนในฝัน (รุ่นที่ ๑/๓)

ที่

โรงเรียน

อำเภอ/เขต

เขตพื้นที่การศึกษา

วันที่รับรอง

ประธานการรับรอง

1

กระบุรีวิทยา

กระบุรี

ระนอง

20 ก.ย. 2548

น.ส.วิไลลักษณ์ ภู่ภักดี

2

แม่สรวยวิทยาคม

แม่สรวย

เชียงราย เขต 2

22 ก.ย. 2548

ดร. อรทัย มูลคำ

3

บ้านหมอ "พัฒนานุกูล"

บ้านหมอ

สระบุรี เขต 1

22 ก.ย. 2548

ผอ.สพท.พระนครศรีอยุธยา เขต 2
และ น.ส.เสาวณีย์ สุภรสุข

4

โคกกระท้อนกิตติวุฒิวิทยา

เสาไห้

สระบุรี เขต 1

22 ก.ย. 2548

ผอ.สพท.พระนครศรีอยุธยา เขต 2
และ น.ส.เสาวณีย์ สุภรสุข

5

วัดโบสถ์ศึกษา

วัดโบสถ์

พิษณุโลก เขต 3

22 ก.ย. 2548

ผอ.สพท.พิษณุโลก เขต 3
และ ดร. อรทัย มูลคำ

6

ป่าซาง

ป่าซาง

ลำพูน เขต 1

23 ก.ย. 2548

ดร. อรทัย มูลคำ

7

นครไทย

นครไทย

พิษณุโลก เขต 3

24 ก.ย. 2548

ผอ.พิษณุโลก เขต 3
และ ดร. อรทัย มูลคำ

8

แม่ทาวิทยาคม

แม่ทา

ลำพูน เขต 1

25 ก.ย. 2548

นายปิยะบุตร ชลวิจารณ์

9

ท่าแพผดุงวิทย์

ท่าแพ

สตูล

26 ก.ย. 2548

ดร. อรทัย มูลคำ

10

ตะโหมด

ตะโหมด

พัทลุง

26 ก.ย. 2548

ดร. อรทัย มูลคำ

11

วัดโสมนัส

ป้อมปราบศัตรูพ่าย

กรุงเทพมหานคร เขต 1

27 ก.ย. 2548

ผอ.สพท.กรุงเทพมหานคร เขต 2
และ ดร. ไพจิตร สดวกการ

12

อุตรดิตถ์วิทยา

เมืองอุตรดิตถ์

อุตรดิตถ์ เขต 1

27 ก.ย. 2548

นายอภิชาต พุทธเจริญ

13

เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า สมุทรปราการ

พระประแดง

สมุทรปราการ เขต 1

27 ก.ย. 2548

นายปิยะบุตร ชลวิจารณ์

14

สระหลวงพิทยาคม

เมืองพิจิตร

พิจิตร เขต 1

28 ก.ย. 2548

ดร. อรทัย มูลคำ

15

อุตรกิจ

เมืองกระบี่

กระบี่

29 ก.ย. 2548

น.ส.วิไลลักษณ์ ภู่ภักดี

16

เวียงแหงวิทยาคม

เวียงแหง

เชียงใหม่ เขต 3

3 ต.ค. 2548

ดร. อรทัย มูลคำ

17

หันคาพิทยาคม

หันคา

ชัยนาท

4 ต.ค. 2548

ผอ.สพท.พระนครศรีอยุธยา เขต 2
และ น.ส.วิไลลักษณ์ ภู่ภักดี

18

มัธยมวานรนิวาส

วานรนิวาส

สกลนคร เขต 3

4 พ.ย. 2548

ผอ.สพท.สกลนคร เขต 1
และ นางชัดเจน ไทยแท้

19

วัดเวตวันธรรมาวาส

บางซื่อ

กรุงเทพมหานคร เขต 1

8 พ.ย. 2548

นายอุฤทธิ์ บุญมาก

20

ชุมชนบ้านหนองเรือ

หนองเรือ

ขอนแก่น เขต 5

11 พ.ย. 2548

นายอุฤทธิ์ บุญมาก

21

หนองเสือวิทยาคม

หนองเสือ

ปทุมธานี เขต 2

14 พ.ย. 2548

นายนิวัตร นาคะเวช

22

เขาชัยสน

เขาชัยสน

พัทลุง

17 พ.ย. 2548

นายวินัย รอดจ่าย

23

กงหราพิชากร

กงหรา

พัทลุง

17 พ.ย. 2548

นายวินัย รอดจ่าย

24

ชุมชนวัดศีลขันธาราม

โพธิ์ทอง

อ่างทอง

18 พ.ย. 2548

นายอุฤทธิ์ บุญมาก

25

บางแก้วประชาสรรค์

บางพลี

สมุทรปราการ เขต 2

19 พ.ย. 2548

นายปิยะบุตร ชลวิจารณ์

26

เบญจมราชรังสฤษฎิ์ 2

เมืองฉะเชิงเทรา

ฉะเชิงเทรา เขต 1

20 พ.ย. 2548

นายจาตุรนต์ ฉายแสง

27

พุทธจักรวิทยา

บางรัก

กรุงเทพมหานคร เขต 1

21 พ.ย. 2548

นายอุฤทธิ์ บุญมาก

28

พระยาประเสริฐสุนทราศรัย (กระจ่าง สิงหเสนี)

วังทองหลาง

กรุงเทพมหานคร เขต 2

22 พ.ย. 2548

นายปิยะบุตร ชลวิจารณ์

29

สิริรัตนาธร

บางนา

กรุงเทพมหานคร เขต 1

22 พ.ย. 2548

นายประเสริฐ งามพันธุ์

30

ชุมชนวัดปราสาท

ป่าโมก

อ่างทอง

24 พ.ย. 2548

นายอุฤทธิ์ บุญมาก

31

ปทุมราชวงศา

ปทุมราชวงศา

อำนาจเจริญ

24 พ.ย. 2548

ผอ.สพท.ศรีสะเกษ เขต 1
และ นางชัดเจน ไทยแท้

32

ชานุมานวิทยาคม

ชานุมาน

อำนาจเจริญ

24 พ.ย. 2548

ผอ.สพท.ศรีสะเกษ เขต 1
และ นางชัดเจน ไทยแท้

33

เสนางคนิคม

เสนานิคม

อำนาจเจริญ

25 พ.ย. 2548

ผอ.สพท.ศรีสะเกษ เขต 1
และ นางชัดเจน ไทยแท้

34

พนาศึกษา

พนา

อำนาจเจริญ

25 พ.ย. 2548

ผอ.สพท.ศรีสะเกษ เขต 1
และ นางชัดเจน ไทยแท้

35

หนองพอกวิทยา

หนองพอก

ร้อยเอ็ด เขต 3

29 พ.ย. 2548

ผอ.สพท.ร้อยเอ็ด เขต 1
และ นางชัดเจน ไทยแท้

36

จตุรพักตรพิมานรัชดาภิเษก

จตุรพักตรพิมาน

ร้อยเอ็ด เขต 1

30 พ.ย. 2548

ผอ.สพท.มหาสารคาม เขต 1
และ นางชัดเจน ไทยแท้

37

เสลภูมิ

เสลภูมิ

ร้อยเอ็ด เขต 3

30 พ.ย. 2548

นางชัดเจน ไทยแท้

38

บ้านหมี่วิทยา

บ้านหมี่

ลพบุรี เขต 1

1 ธ.ค. 2548

นายวินัย รอดจ่าย

39

สตรีเศรษฐบุตรบำเพ็ญ

มีนบุรี

กรุงเทพมหานคร เขต 2

2 ธ.ค. 2548

นายวินัย รอดจ่าย

40

หาดอมราอักษรลักษณ์วิทยา

เมืองสมุทรปราการ

สมุทรปราการ เขต 1

2 ธ.ค. 2548

ดร. อรทัย มูลคำ

41

หนองบัวแดงวิทยา

หนองบัวแดง

ชัยภูมิ เขต 1

6 ธ.ค. 2548

ผอ.สพท.นครราชสีมา เขต 7
และ นายอดุลย์ วงษ์ใหญ่

42

ศรีสองรักษ์วิทยา

ด่านซ้าย

เลย เขต 1

7 ธ.ค. 2548

นางชัดเจน ไทยแท้

43

คอนสวรรค์

คอนสวรรค์

ชัยภูมิ เขต 1

8 ธ.ค. 2548

ผอ.สพท.นครราชสีมา เขต 7
และ นายอดุลย์ วงษ์ใหญ่

44

นาสาร

บ้านนาสาร

สุราษฎร์ธานี เขต 3

8 ธ.ค. 2548

นายวินัย รอดจ่าย

45

ท่าตะโกพิทยาคม

ท่าตะโก

นครสวรรค์ เขต 3

8 ธ.ค. 2548

ดร. อรทัย มูลคำ

46

ศรีสงครามวิทยา

วังสะพุง

เลย เขต 2

9 ธ.ค. 2548

นายปิยะบุตร ชลวิจารณ์

47

บ้านเขว้าวิทยายน

บ้านเขว้า

ชัยภูมิ เขต 1

9 ธ.ค. 2548

ผอ.สพท.นครราชสีมา เขต 7
และ นายอดุลย์ วงษ์ใหญ่

48

เวียงป่าเป้าวิทยาคม

เวียงป่าเป้า

เชียงราย เขต 2

13 ธ.ค. 2548

ดร. อรทัย มูลคำ

49

เม็งรายมหาราชวิทยาคม

เมืองเชียงราย

เชียงราย เขต 1

13 ธ.ค. 2548

ดร. อรทัย มูลคำ

50

เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ลำลูกกา

ลำลูกกา

ปทุมธานี เขต 2

14 ธ.ค. 2548

นายอุฤทธิ์ บุญมาก

51

ไทยรัฐวิทยา 12

แม่อาย

เชียงใหม่ เขต 3

14 ธ.ค. 2548

ดร. อรทัย มูลคำ

52

ไชยปราการ

ไชยปราการ

เชียงใหม่ เขต 3

14 ธ.ค. 2548

ดร. อรทัย มูลคำ

53

บ้านน้ำผึ้ง

เมืองอ่างทอง

อ่างทอง

15 ธ.ค. 2548

นายอุฤทธิ์ บุญมาก

54

แม่แตง

แม่แตง

เชียงใหม่ เขต 2

15 ธ.ค. 2548

ดร. อรทัย มูลคำ

55

พร้าววิทยาคม

พร้าว

เชียงใหม่ เขต 2

15 ธ.ค. 2548

ดร. อรทัย มูลคำ

56

อมก๋อยวิทยาคม

อมก๋อย

เชียงใหม่ เขต 5

16 ธ.ค. 2548

ดร. อรทัย มูลคำ

57

นวมินทราชินูทิศ เบญจมราชาลัย

คลองสามวา

กรุงเทพมหานคร เขต 2

20 ธ.ค. 2548

นายอุฤทธิ์ บุญมาก

58

องครักษ์

องครักษ์

นครนายก

20 ธ.ค. 2548

ดร. เจือจันทร์ จงสถิตอยู่

59

ดาราวิทยาคม

พิชัย

อุตรดิตถ์ เขต 1

21 ธ.ค. 2548

ผอ.สพท.อุตรดิตถ์ เขต 1
และ นายอภิชาต พุทธเจริญ

60

ตรอนตรีสินธุ์

ตรอน

อุตรดิตถ์ เขต 1

21 ธ.ค. 2548

ผอ.สพท.อุตรดิตถ์ เขต์ 1
และ นายอภิชาต พุทธเจริญ

61

ลับแลศรีวิทยา

ลับแล

อุตรดิตถ์ เขต 1

22 ธ.ค. 2548

ผอ.สพท.อุตรดิตถ์ เขต์ 1
และ นายอภิชาต พุทธเจริญ

62

ทองแสนขันวิทยา

ทองแสนขัน

อุตรดิตถ์ เขต 1

22 ธ.ค. 2548

ผอ.สพท.อุตรดิตถ์ เขต์ 1
และ นายอภิชาต พุทธเจริญ

63

บ้านผือพิทยาสรรค์

บ้านผือ

อุดรธานี เขต 4

22 ธ.ค. 2548

ผอ. สพท. หนองบัวลำภู เขต 1

64

กันตังพิทยากร

กันดัง

ตรัง เขต 2

24 ธ.ค. 2548

นายปิยะบุตร ชลวิจารณ์

65

ปลายพระยาวิทยาคม

ปลายพระยา

กระบี่

26 ธ.ค. 2548

นางพวงเพชร กันยาบาล

66

อ่าวลึก

อ่าวลึก

กระบี่

26 ธ.ค. 2548

นางพวงเพชร กันยาบาล

67

บางปะหัน

บางปะหัน

พระนครศรีอยุธยา เขต 1

26 ธ.ค. 2548

นายอุฤทธิ์ บุญมาก

68

สำโรงทาบวิทยาคม

สำโรงทาบ

สุรินทร์ เขต 1

27 ธ.ค. 2548

นางชัดเจน ไทยแท้

69

โนนสะอาดพิทยาสรรค์

โนนสะอาด

อุดรธานี เขต 2

27 ธ.ค. 2548

นายอภิชาต พุทธเจริญ

70

บ้านวังเพลิง

โคกสำโรง

ลพบุรี เขต 1

27 ธ.ค. 2548

นายประเสริฐ งามพันธุ์

71

สนมวิทยาคาร

สนม

สุรินทร์ เขต 2

27 ธ.ค. 2548

ผอ.สพท. สุรินทร์ เขต 1
และ นางชัดเจน ไทย

72

บ้านลำทับ

ลำทับ

กระบี่

27 ธ.ค. 2548

นางพวงเพ็ชร กันยาบาล

73

พนมเบญจา

เขาพนม

กระบี่

27 ธ.ค. 2548

นางพวงเพ็ชร กันยาบาล

74

รัตนบุรี

รัตนบุรี

สุรินทร์ เขต 2

28 ธ.ค. 2548

ผอ.สพท. สุรินทร์ เขต 1
และ นางชัดเจน ไทยแท้

75

หินกองวิทยาคม

หนองแค

สระบุรี เขต 2

28 ธ.ค. 2548

นายวินัย รอดจ่าย

76

ราชวินิตบางแคปานขำ

บางแค

กรุงเทพมหานคร เขต 3

28 ธ.ค. 2548

นายอุฤทธิ์ บุญมาก

77

คลองท่อมราษฎร์รังสรรค์

คลองท่อม

กระบี่

28 ธ.ค. 2548

นางพวงเพชร กันยาบาล

78

ชุมพลวิทยาสรรค์

ชุมพลบุรี

สุรินทร์ เขต 2

28 ธ.ค. 2548

ผอ.สพท. สุรินทร์ เขต 1
และ นางชัดเจน ไทยแท้

79

สุรพินท์พิทยา

ลำดวน

สุรินทร์ เขต 1

29 ธ.ค. 2548

นางชัดเจน ไทยแท้

80

เมืองคง

คง

นครราชสีมา เขต 6

29 ธ.ค. 2548

ผอ.สพท.นครราชสีมา เขต 7
และ นายอดุลย์ วงษ์ใหญ่

81

ดอยเต่าวิทยาคม

ดอยเต่า

เชียงใหม่ เขต 5

29 ธ.ค. 2548

ดร. อรทัย มูลคำ

82

บ้านแป้นพิทยาคม

เมืองลำพูน

ลำพูน เขต 1

30 ธ.ค. 2548

ดร. อรทัย มูลคำ

83

ถ้ำปินวิทยาคม

ดอกคำใต้

พะเยา เขต 1

5 ม.ค. 2549

ดร. อรทัย มูลคำ

84

จุนวิทยาคม

จุน

พะเยา เขต 2

5 ม.ค. 2549

ดร. อรทัย มูลคำ

85

เชียงม่วนวิทยาคม

เชียงม่วน

พะเยา เขต 2

6 ม.ค. 2549

ดร. อรทัย มูลคำ

86

ฝายกวางวิทยาคม

เชียงคำ

พะเยา เขต 2

6 ม.ค. 2549

ดร. อรทัย มูลคำ

87

วัดชนะสงคราม

พระนคร

กรุงเทพมหานคร เขต 1

6 ม.ค. 2549

นายอุฤทธิ์ บุญมาก

88

โชคชัยสามัคคี

โชคชัย

นครราชสีมา เขต 2

6 ม.ค. 2549

ผอ.สพท.นครราชสีมา เขต 7
และ นายอดุล์ วงษ์ใหญ่

89

วัดสลักเพชร

เกาะช้าง

ตราด

8 ม.ค. 2549

นางพวงเพชร กันยาบาล

90

ห้วยแถลงพิทยาคม

ห้วยแถลง

นครราชสีมา เขต 2

9 ม.ค. 2549

ผอ.สพท.นครราชสีมา เขต 7
และ นายอดุล์ วงษ์ใหญ่

91

สกลนครพัฒนศึกษา

เมืองสกลนคร

สกลนคร เขต 1

9 ม.ค. 2549

ผอ.สพท.กาฬสินธุ์ เขต 1
และ ดร. อดิศักดิ์ จินดานุกูล

92

พังโคนวิทยาคม

พังโคน

สกลนคร เขต 2

9 ม.ค. 2549

ผอ.สพท.สกลนคร เขต 1
และ นายอภิชาต พุทธเจริญ

93

แหลมงอบวิทยาคม

แหลมงอบ

ตราด

9 ม.ค. 2549

นายบุรี แก้วเล็ก

94

ห้วยนางราษฎร์บำรุง

ห้วยยอด

ตรัง เขต 2

9 ม.ค. 2549

นายวินัย รอดจ่าย

95

ป่าบอนพิทยาคม

ป่าบอน

พัทลุง

9 ม.ค. 2549

ดร. อรทัย มูลคำ

96

อนุบาลปากพะยูน

ปากพะยูน

พัทลุง

9 ม.ค. 2549

ดร. อรทัย มูลคำ

97

ป่าพะยอมพิทยาคม

ป่าพะยอม

พัทลุง

10 ม.ค. 2549

ดร. อรทัย มูลคำ

98

ประภัสสรรังสิต

เมืองพัทลุง

พัทลุง

10 ม.ค. 2549

ดร. อรทัย มูลคำ

99

เต่างอยพัฒนศึกษา

เต่างอย

สกลนคร เขต 1

10 ม.ค. 2549

ผอ.สพท.กาฬสินธุ์ เขต 1
และ ดร. อดิศักดิ์ จินดานุกูล

100

เตรียมอุดมศึกษา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

สว่างแดนดิน

สกลนคร เขต 2

10 ม.ค. 2549

ผอ.สพท.สกลนคร เขต 1
และ นายอภิชาต พุทธเจริญ

101

ทีปังกรวิทยาพัฒน์ (วัดโบสถ์)

ดุสิต

กรุงเทพมหานคร เขต 1

10 ม.ค. 2549

นายปิยะบุตร ชลวิจารณ์

102

ปากพลีวิทยาคาร

ปากพลี

นครนายก

10 ม.ค. 2549

ดร. เจือจันทร์ จงสถิตอยู่

103

กุสุมาลย์วิทยาคม

กุสุมาลย์

สกลนคร เขต 1

11 ม.ค. 2549

ผอ.สพท.กาฬสินธุ์ เขต 1
และ นางสุพร รักบำรุง

104

เมืองปานวิทยา

เมืองปาน

ลำปาง เขต 3

11 ม.ค. 2549

ดร. อรทัย มูลคำ

105

เรณูนครวิทยานุกูล

เรณูนคร

นครพนม เขต 1

12 ม.ค. 2549

ผอ.สพท.กาฬสินธุ์ เขต 1
และ นางชัดเจน ไทยแท้

106

ห้างฉัตรวิทยา

ห้างฉัตร

ลำปาง เขต 1

12 ม.ค. 2549

ดร. อรทัย มูลคำ

107

แม่เมาะวิทยา

แม่เมาะ

ลำปาง เขต 1

12 ม.ค. 2549

ดร. อรทัย มูลคำ

108

นาแกสามัคคีวิทยา

นาแก

นครพนม เขต 1

13 ม.ค. 2549

ผอ.สพท.กาฬสินธุ์ เขต 1
และ นางชัดเจน ไทยแท้

109

บางซ้ายวิทยา

บางซ้าย

พระนครศรีอยุธยา เขต 2

13 ม.ค. 2549

นายอุฤทธิ์ บุญมาก

110

เถินวิทยา

เถิน

ลำปาง เขต 2

13 ม.ค. 2549

ดร. อรทัย มูลคำ

111

สบปราบพิทยาคม

สบปราบ

ลำปาง เขต 2

13 ม.ค. 2549

ดร. อรทัย มูลคำ

112

อนุบาลวัดราษฎร์บำรุง

ก. เกาะกูด

ตราด

15 ม.ค. 2549

นางพวงเพชร กันยาบาล

113

อินทร์บุรี

อินทร์บุรี

สิงห์บุรี

16 ม.ค. 2549

นายวินัย รอดจ่าย

114

มักกะสันพิทยา

ราชเทวี

กรุงเทพมหานคร เขต 1

17 ม.ค. 2549

ดร. สุวัฒน์ เงินฉ่ำ

115

บ้านกรวดวิทยาคาร

บ้านกรวด

บุรีรัมย์ เขต 2

17 ม.ค. 2549

นายนิวัตร นาคะเวช

116

ประเทียบวิทยาทาน

วิหารแดง

สระบุรี เขต 2

18 ม.ค. 2549

นางพวงเพชร กันยาบาล

117

สองคอนวิทยาคม

แก่งคอย

สระบุรี เขต 2

18 ม.ค. 2549

นางพวงเพชร กันยาบาล

118

ทุ่งหนองแห้งประชาสรรค์

ย่านตาขาว

ตรัง เขต 1

19 ม.ค. 2549

นางพวงเพชร กันยาบาล

119

คลองยางประชานุสรณ์

เกาะลันตา

กระบี่

19 ม.ค. 2549

นางพวงเพชร กันยาบาล

120

บ้านปรางค์

ปัว

น่าน เขต 2

19 ม.ค. 2549

ดร. อรทัย มูลคำ

121

ทุ่งช้าง

ทุ่งช้าง

น่าน เขต 2

19 ม.ค. 2549

ดร. อรทัย มูลคำ

122

เชียงกลาง "ประชาพัฒนา"

เชียงกลาง

น่าน เขต 2

20 ม.ค. 2549

ดร. อรทัย มูลคำ

123

ธาตุพนม

ธาตุพนม

นครพนม เขต 1

20 ม.ค. 2549

ผอ.สพท.อำนาจเจริญ
และ นางชัดเจน ไทยแท้

124

เขาวงพิทยาคาร

เขาวง

กาฬสินธุ์ เขต 3

20 ม.ค. 2549

ผอ.สพท.กาฬสินธุ์ เขต 1
และ นายอดุลย์ วงษ์ใหญ่

125

กะทู้วิทยา

กะทู้

ภูเก็ต

20 ม.ค. 2549

นางพวงเพชร กันยาบาล

126

เจียงทองพิทยาคม

ภักดีชุมพล

ชัยภูมิ เขต 1

20 ม.ค. 2549

ผอ.สพท.ชัยภูมิ เขต 1
และ นายอดุลย์ วงษ์ใหญ่

127

มัธยมวัดบึงทองหลาง

บางกะปิ

กรุงเทพมหานคร เขต 2

23 ม.ค. 2549

นายอุฤทธิ์ บุญมาก

128

ทุ่งสงวิทยา

ทุ่งสง

นครศรีธรรมราช เขต 2

23 ม.ค. 2549

ดร. พจนา ว่องตระกูล

129

ฉวางรัชดาภิเษก

ฉวาง

นครศรีธรรมราช เขต 2

23 ม.ค. 2549

ดร. พจนา ว่องตระกูล

130

บ้านวังพระเคียน

ก. มะนัง

สตูล

23 ม.ค. 2549

นางพวงเพชร กันยาบาล

131

ทุ่งหว้าวรวิทย์

ทุ่งหว้า

สตูล

23 ม.ค. 2549

นางพวงเพชร กันยาบาล

132

ฝางชนูปถัมภ์

ฝาง

เชียงใหม่ เขต 3

23 ม.ค. 2549

ดร. อรทัย มูลคำ

133

แม่ริมวิทยาคม

แม่ริม

เชียงใหม่ เขต 2

24 ม.ค. 2549

ดร. อรทัย มูลคำ

134

สะเมิงพิทยาคม

สะเมิง

เชียงใหม่ เขต 2

24 ม.ค. 2549

ดร. อรทัย มูลคำ

135

กุนนทีรุทธารามวิทยาคม

ดินแดง

กรุงเทพมหานคร เขต 1

24 ม.ค. 2549

นายอุฤทธิ์ บุญมาก

136

ควนกาหลงวิทยาคม "นิคมวัฒนา"

ควนกาหลง

สตูล

24 ม.ค. 2549

นางพวงเพชร กันยาบาล

137

ควนโดนวิทยา

ควนโดน

สตูล

24 ม.ค. 2549

นางพวงเพชร กันยาบาล

138

บ้านเกาะขวัญ

ถ้ำพรรณนา

นครศรีธรรมราช เขต 2

24 ม.ค. 2549

ดร. พจนา ว่องตระกูล

139

ชุมชนบ้านนาวา

ก. ช้างกลาง

นครศรีธรรมราช เขต 2

24 ม.ค. 2549

ดร. พจนา ว่องตระกูล

140

เดชอุดม

เดชอุดม

อุบลราชธานี เขต 5

24 ม.ค. 2549

ผอ.สพท.อำนาจเจริญ
และ นางชัดเจน ไทยแท้

141

มาบตาพุดพันพิทยาคาร

เมืองระยอง

ระยอง เขต 1

24 ม.ค. 2549

นายวินัย รอดจ่าย

142

บ้านฉางกาญจนกุลวิทยา

บ้านฉาง

ระยอง เขต 1

25 ม.ค. 2549

นายวินัย รอดจ่าย

143

บ้านกาดวิทยาคม

แม่วาง

เชียงใหม่ เขต 4

25 ม.ค. 2549

ดร. อรทัย มูลคำ

144

ดอยสะเก็ดวิทยาคม

ดอยสะเก็ด

เชียงใหม่ เขต 1

25 ม.ค. 2549

ดร. อรทัย มูลคำ

145

วังวิเศษ

วังวิเศษ

ตรัง เขต 2

25 ม.ค. 2549

นางพวงเพชร กันยาบาล

146

ม่วงสามสิบอัมพวันวิทยา

ม่วงสามสิบ

อุบลราชธานี เขต 1

26 ม.ค. 2549

ผอ.สพท.ศรีสะเกษ เขต 1
และ นางชัดเจน ไทยแท้

147

ลืออำนาจวิทยาคม

ลืออำนาจ

อำนาจเจริญ

26 ม.ค. 2549

ผอ.สพท.ศรีสะเกษ เขต 1
และ นางชัดเจน ไทยแท้

148

แม่ใจวิทยาคม

แม่ใจ

พะเยา เขต 1

26 ม.ค. 2549

ดร. อรทัย มูลคำ

149

ป่าแดดวิทยาคม

ป่าแดด

เชียงราย เขต 2

26 ม.ค. 2549

ดร. อรทัย มูลคำ

150

บ่อทองวงษ์จันทร์วิทยา

บ่อทอง

ชลบุรี เขต 2

26 ม.ค. 2549

นางพวงเพชร กันยาบาล

151

อนุบาลเชียงของ

เชียงของ

เชียงราย เขต 4

27 ม.ค. 2549

ดร. อรทัย มูลคำ

152

ขุนตาลวิทยาคม

ขุนตาล

เชียงราย เขต 4

27 ม.ค. 2549

ดร. อรทัย มูลคำ

153

จันทร์หุ่นบำเพ็ญ

ห้วยขวาง

กรุงเทพมหานคร เขต 2

27 ม.ค. 2549

ดร. ศรีสมร พุ่มสะอาด

154

บ้านสำโรงพลัน

ไพรบึง

ศรีสะเกษ เขต 3

27 ม.ค. 2549

ผอ.สพท.ยโสธร เขต 2
และ นางชัดเจน ไทยแท้

155

คุรุราษฎร์รังสฤษฏ์

จอมบึง

ราชบุรี เขต 1

27 ม.ค. 2549

นายนิวัตร นาคะเวช

156

ประชารัฐสามัคคี

สูงเนิน

นครราชสีมา เขต 4

27 ม.ค. 2549

ผอ.สพท.นครราชสีมา เขต 7
และ นายอดุลย์ วงษ์ใหญ่

157

กรับใหญ่ว่องกุศลกิจพิทยาคม

บ้านโป่ง

ราชบุรี เขต 2

27 ม.ค. 2549

นายปิยะบุตร ชลวิจารณ์

158

คึมใหญ่วิทยา

เมืองอำนาจเจริญ

อำนาจเจริญ

28 ม.ค. 2549

ผอ.สพท.ศรีสะเกษ เขต 1
และ นางชัดเจน ไทยแท้

159

บ้านนา "นายกพิทยากร"

บ้านนา

นครนายก

30 ม.ค. 2549

ดร. เจือจันทร์ จงสถิตอยู่

160

บ้านวังอ้อ

ก. สากเหล็ก

พิจิตร เขต 1

30 ม.ค. 2549

ดร. อดิศักดิ์ จินดานุกูล

161

วังทรายพูนวิทยา

วังทรายพูน

พิจิตร เขต 1

30 ม.ค. 2549

นายอภิชาต พุทธเจริญ

162

ดงเสือเหลืองพิทยาคม

โพธิ์ประทับช้าง

พิจิตร เขต 1

30 ม.ค. 2549

นายอภิชาต พุทธเจริญ

163

เวียงเจดีย์วิทยา

ลี้

ลำพูน เขต 2

30 ม.ค. 2549

ดร. อรทัย มูลคำ

164

ศรีนคร

ศรีนคร

สุโขทัย เขต 2

30 ม.ค. 2549

นายวินัย รอดจ่าย

165

รัตนโกสินทร์สมโภชบางเขน

บางเขน

กรุงเทพมหานคร เขต 2

31 ม.ค. 2549

นายอุฤทธิ์ บุญมาก

166

ภูเรือวิทยา

ภูเรือ

เลย เขต 1

31 ม.ค. 2549

นายวินัย รอดจ่าย

167

บุณฑริกวิทยาคาร

บุณฑริก

อุบลราชธานี เขต 5

31 ม.ค. 2549

ผอ.สพท.อำนาจเจริญ
และ นางชัดเจน ไทยแท้

168

สอยดาววิทยา

สอยดาว

จันทบุรี เขต 2

31 ม.ค. 2549

นางพวงเพชร กันยาบาล

169

วัดโพธิ์เกษตร

ท่าวุ้ง

ลพบุรี เขต 1

31 ม.ค. 2549

นายประเสริฐ งามพันธุ์

170

ภาชี "สุนทรวิทยา"

ภาชี

พระนครศรีอยุธยา เขต 1

31 ม.ค. 2549

นายนิวัตร นาคะเวช

171

โคกตูมวิทยา

เมืองลพบุรี

ลพบุรี เขต 1

31 ม.ค. 2549

นายประเสริฐ งามพันธุ์

172

ห้วยเกิ้งพิทยาคาร

กุมภวาปี

อุดรธานี เขต 2

1 ก.พ. 2549

นายอภิชาต พุทธเจริญ

173

เลิงถ่อนโนนสมบูรณ์

วังสามหมอ

อุดรธานี เขต 2

1 ก.พ. 2549

นายอภิชาต พุทธเจริญ

174

กำแพงแสนวิทยา

กำแพงแสน

นครปฐม เขต 1

2 ก.พ. 2549

นายบุรี แก้วเล็ก

175

โพนทองวิทยายน

โพนทอง

ร้อยเอ็ด เขต 3

2 ก.พ. 2549

ผอ.สพท.มหาสารคาม เขต 1
และ นางชัดเจน ไทยแท้

176

กุดจับประชาสรรค์

กุดจับ

อุดรธานี เขต 4

2 ก.พ. 2549

นายอภิชาต พุทธเจริญ

177

ศรีบรรพตพิทยาคม

ศรีบรรพต

พัทลุง

3 ก.พ. 2549

นางพวงเพชร กันยาบาล

178

วัดบ้านนา

ก.ศรีนครินทร์

พัทลุง

3 ก.พ. 2549

นางพวงเพชร กันยาบาล

179

เมืองอาจสามารถ

อาจสามารถ

ร้อยเอ็ด เขต 2

3 ก.พ. 2549

นายปิยะบุตร ชลวิจารณ์

180

พนมไพรวิทยาคาร

พนมไพร

ร้อยเอ็ด เขต 2

3 ก.พ. 2549

นายปิยะบุตร ชลวิจารณ์

181

ฝางวิทยายน

บ้านฝาง

ขอนแก่น เขต 1

4 ก.พ. 2549

ผอ. สพท. ขอนแก่น เขต 2
และ นางชัดเจน ไทยแท้

182

ตากฟ้าวิชาประสิทธิ์

ตากฟ้า

นครสวรรค์ เขต 3

5 ก.พ. 2549

นายอภิชาต พุทธเจริญ

183

นครหลวง "อุดมรัชต์วิทยา"

นครหลวง

พระนครศรีอยุธยา เขต 1

6 ก.พ. 2549

นายนิวัตร นาคะเวช

184

จักราชวิทยา

จักราช

นครราชสีมา เขต 2

6 ก.พ. 2549

นางชัดเจน ไทยแท้

185

คำเพิ่มวิทยา

ภูพาน

สกลนคร เขต 1

6 ก.พ. 2549

ผอ.สพท.กาฬสินธุ์ เขต 1
และ นางชัดเจน ไทยแท้

186

ทหารอากาศอนุสรณ์

ตาคลี

นครสวรรค ์ เขต 3

P>6 ก.พ. 2549

นายอภิชาต พุทธเจริญ

187

หนองบัว

หนองบัว

นครสวรรค ์ เขต 3

6 ก.พ. 2549

นายอภิชาต พุทธเจริญ

188

วัดสิงห์

วัดสิงห์

ชัยนาท

6 ก.พ. 2549

นางพวงเพชร กันยาบาล

189

วัดวังน้ำขาว

ก. หนองมะโมง

ชัยนาท

6 ก.พ. 2549

นางพวงเพชร กันยาบาล

190

บดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) นนทบุรี

บางกรวย

นนทบุรี เขต 1

7 ก.พ. 2549

นายวินัย รอดจ่าย

191

ร่มเกล้าสกลนคร

โคกศรีสุพรรณ

สกลนคร เขต 1

7 ก.พ. 2549

ผอ.สพท.กาฬสินธุ์ เขต 1
และ นางชัดเจน ไทยแท้

192

แก่งกระจานวิทยา

แก่งกระจาน

เพชรบุรี เขต 2

7 ก.พ. 2549

นางพวงเพชร กันยาบาล

193

พุขามครุฑมณีอุทิศ

วิเชียรบุรี

เพชรบูรณ์ เขต 3

7 ก.พ. 2549

นายอภิชาต พุทธเจริญ

194

ท่านครญาณวโรภาสอุทิศ

เมืองนครศรีธรรมราช

นครศรีธรรมราช เขต 1

8 ก.พ. 2549

นางพวงเพชร กันยาบาล

195

ท่าเรือ "นิตยานุกูล"

ท่าเรือ

พระนครศรีอยุธยา เขต 1

8 ก.พ. 2549

นายอุฤทธิ์ บุญมาก

196

วัดห้วยจรเข้วิทยาคม

เมืองนครปฐม

นครปฐม เขต 1

8 ก.พ. 2549

นายบุรี แก้วเล็ก

197

ปงพัฒนาวิทยาคม

ปง

พะเยา เขต 2

8 ก.พ. 2549

ดร. อดิศักดิ์ จินดานุกูล

198

พานพิเศษพิทยา

พาน

เชียงราย เขต 2

8 ก.พ. 2549

นายอภิชาต พุทธเจริญ

199

ทับปุดวิทยา

ทับปุด

พังงา

9 ก.พ. 2549

ผอ.สพท.กระบี่
และ ดร.นิคม จารุมณ

200

โคกเจริญวิทยา

โคกเจริญ

ลพบุรี เขต 2

9 ก.พ. 2549

นางพวงเพชร กันยาบาล

201

ท่าหลวงวิทยาคม

ท่าหลวง

ลพบุรี เขต 2

9 ก.พ. 2549

นางพวงเพชร กันยาบาล

202

เวียงแก่นวิทยาคม

เวียงแก่น

เชียงราย เขต 4

9 ก.พ. 2549

นายอภิชาต พุทธเจริญ

203

โนนสูงศรีธานี

โนนสูง

นครราชสีมา เขต 1

9 ก.พ. 2549

ผอ.สพท.นครราชสีมา เขต 7
และ นายอดุลย์ วงษ์ใหญ่

204

บ้านม่วงพิทยาคม

บ้านม่วง

สกลนคร เขต 3

9 ก.พ. 2549

ผอ.สพท.กาฬสินธุ์ เขต 1
และ นางชัดเจน ไทยแท้

205

เมืองกาฬสินธุ์

เมืองกาฬสินธุ์

กาฬสินธุ์ เขต 1

9 ก.พ. 2549

ผอ.สพท.สกลนคร เขต 1
และ ดร.อดิศักดิ์ จินดานุกูล

206

เวียงชัยวิทยาคม

เวียงชัย

เชียงราย เขต 1

9 ก.พ. 2549

นายอภิชาต พุทธเจริญ

207

อุบลรัตน์พิทยาคม

อุบลรัตน์

ขอนแก่น เขต 4

10 ก.พ. 2549

ผอ.สพท.ขอนแก่น เขต 2
และ นางชัดเจน ไทยแท้

208

ร่องคำ

ร่องคำ

กาฬสินธุ์ เขต 1

10 ก.พ. 2549

ผอ.สพท.สกลนคร เขต 1
และ ดร.อดิศักดิ์ จินดานุกูล

209

ภู่วิทยา

โนนแดง

นครราชสีมา เขต 7

10 ก.พ. 2549

ผอ.สพท.สุรินทร์ เขต 1
และ นายอดุลย์ วงษ์ใหญ่

210

ชะอำคุณหญิงเนื่องบุรี

ชะอำ

เพชรบุรี เขต 2

10 ก.พ. 2549

นางพวงเพชร กันยาบาล

211

ท่ายางวิทยา

ท่ายาง

เพชรบุรี เขต 2

10 ก.พ. 2549

นางพวงเพชร กันยาบาล

212

คงทองวิทยา

ดอนตูม

นครปฐม เขต 1

10 ก.พ. 2549

นายบุรี แก้วเล็ก

213

สันติคีรีวิทยาคม

แม่ฟ้าหลวง

เชียงราย เขต 3

10 ก.พ. 2549

นายอภิชาต พุทธเจริญ

214

สุธีวิทยา

พระพุทธบาท

สระบุรี เขต 1

13 ก.พ. 2549

นายวินัย รอดจ่าย

215

ตาลสุมพัฒนา

ตาลสุม

อุบลราชธานี เขต 3

14 ก.พ. 2549

ผอ.สพท.อำนาจเจริญ
และ นางชัดเจน ไทยแท้

216

ราชวินิตบางเขน

หลักสี่

กรุงเทพมหานคร เขต 2

14 ก.พ. 2549

นายวินัย รอดจ่าย

217

อุลิตไพบูลย์ชนูปถัมภ์

มโนรมย์

ชัยนาท

14 ก.พ. 2549

นายอุฤทธิ์ บุญมาก

218

บางปะกง "บวรวิทยายน"

บางปะกง

ฉะเชิงเทรา เขต 1

14 ก.พ. 2549

ดร. สุวัฒน์ เงินฉ่ำ

219

กาญจนาภิเษกวิทยาลัย ฉะเชิงเทรา

พนมสารคาม

ฉะเชิงเทรา เขต 2

14 ก.พ. 2549

นางพวงเพชร กันยาบาล

220

ประชารัฐธรรมคุณ

งาว

ลำปาง เขต 1

14 ก.พ. 2549

ดร. อรทัย มูลคำ

221

ภูผาม่าน

ภูผาม่าน

ขอนแก่น เขต 5

14 ก.พ. 2549

ผอ.สพท.ขอนแก่น เขต 4
และ ดร.อดิศักดิ์ จินดานุกูล

222

ประถมนนทรี

ยานนาวา

กรุงเทพมหานคร เขต 1

15 ก.พ. 2549

นายอุฤทธิ์ บุญมาก

223

เสิงสาง

เสิงสาง

นครราชสีมา เขต 3

15 ก.พ. 2549

ผอ.สพท.นครราชสีมา เขต 7
และ นายอดุลย์ วงษ์ใหญ่

224

รัษฎา

รัษฎา

ตรัง เขต 2

15 ก.พ. 2549

นางพวงเพชร กันยาบาล

225

สิเกาประชาผดุงวิทย์

สิเกา

ตรัง เขต 2

15 ก.พ. 2549

นางพวงเพชร กันยาบาล

226

วังเหนือวิทยา

วังเหนือ

ลำปาง เขต 3

15 ก.พ. 2549

ดร. อรทัย มูลคำ

227

แจ้ห่มวิทยา

แจ้ห่ม

ลำปาง เขต 3

15 ก.พ. 2549

ดร. อรทัย มูลคำ

228

แม่จริม

แม่จริม

น่าน เขต 1

15 ก.พ. 2549

นายอภิชาต พุทธเจริญ

229

สันติสุขพิทยาคม

สันติสุข

น่าน เขต 1

15 ก.พ. 2549

นายอภิชาต พุทธเจริญ

230

เมืองเชลียง

ศรีสัชนาลัย

สุโขทัย เขต 2

15 ก.พ. 2549

ดร.อดิศักดิ์ จินดานุกูล

231

บ้านเฉลียง "คุรุราษฎร์บำรุง"

ครบุรี

นครราชสีมา เขต 3

16 ก.พ. 2549

ผอ.สพท.นครราชสีมา เขต 3
และ นายอดุลย์ วงษ์ใหญ่

232

บดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนีย์) ๔

หนองจอก

กรุงเทพมหานคร เขต 2

16 ก.พ. 2549

นายอุฤทธิ์ บุญมาก

233

เกาะคาวิทยาคม

เกาะคา

ลำปาง เขต 2

16 ก.พ. 2549

ดร. อรทัย มูลคำ

234

วัดห้วยทราย

ก. แม่ออน

เชียงใหม่ เขต 1

16 ก.พ. 2549

ดร. อรทัย มูลคำ

235

มหาชนะชัยวิทยาคม

มหาชนะชัย

ยโสธร เขต 1

16 ก.พ. 2549

ผอ.สพท.อุบลราชธานี เขต 1
และ นางชัดเจน ไทยแท้

236

ค้อวังวิทยาคม

ค้อวัง

ยโสธร เขต 1

16 ก.พ. 2549

ผอ.สพท.อุบลราชธานี เขต 1
และ นางชัดเจน ไทยแท้

237

ลานสกาประชาสรรค์

ลานสกา

นครศรีธรรมราช เขต 1

16 ก.พ. 2549

นายประเสริฐ แก้วเพ็ชร

238

เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทราฯ นครศรีธรรมราช

เฉลิมพระเกียรติฯ

นครศรีธรรมราช เขต 1

16 ก.พ. 2549

นายประเสริฐ แก้วเพ็ชร

239

สวัสดิ์รัตนาภิมุข

นาโยง

ตรัง เขต 1

16 ก.พ. 2549

นางพวงเพชร กันยาบาล

240

ทรายมูลวิทยา

ทรายมูล

ยโสธร เขต 2

16 ก.พ. 2549

ผอ.สพท.อุบลราชธานี เขต 1
และ นางชัดเจน ไทยแท้

241

นาหมื่นพิทยาคม

นาหมื่น

น่าน เขต 1

16 ก.พ. 2549

นายอภิชาต พุทธเจริญ

242

นาน้อย

นาน้อย

น่าน เขต 1

16 ก.พ. 2549

ดร. อดิศักดิ์ จินดานุกูล

243

นราสิกขาลัย

เมืองนราธิวาส

นราธิวาส เขต 1

17 ก.พ. 2549

นายประเสริฐ แก้วเพ็ชร

244

ร่มเกล้า นราธิวาส

ยี่งอ

นราธิวาส เขต 1

17 ก.พ. 2549

นายประเสริฐ แก้วเพ็ชร

245

วัดเวฬุวัน

สารภี

เชียงใหม่ เขต 4

17 ก.พ. 2549

ดร. อรทัย มูลคำ

246

พุทไธสง

พุทไธสง

บุรีรัมย์ เขต 4

17 ก.พ. 2549

ผอ.สพท.นครราชสีมา เขต 7
และ นางชัดเจน ไทยแท้

247

จังหารฐิตวิริยาประชาสรรค์

จังหาร

ร้อยเอ็ด เขต 1

17 ก.พ. 2549

ผอ.สพท.มหาสารคาม เขต 1
และ และ นายอดุลย์ วงษ์ใหญ่

248

เชียงใหม่ประชานุสรณ์

โพธิ์ชัย

ร้อยเอ็ด เขต 3

17 ก.พ. 2549

ผอ.สพท.มหาสารคาม เขต 1
และ และ นายอดุลย์ วงษ์ใหญ่

249

กุยบุรีวิทยา

กุยบุรี

ประจวบคีรีขันธ์ เขต 2

17 ก.พ. 2549

นายปิยะบุตร ชลวิจารณ์

250

ท่าช้างวิทยาคาร

ท่าช้าง

สิงห์บุรี

17 ก.พ. 2549

นายวินัย รอดจ่าย

251

น้ำโสมพิทยาคม

น้ำโสม

อุดรธานี เขต 4

17 ก.พ. 2549

นายอภิชาต พุทธเจริญ

252

บางระจันวิทยา

บางระจัน

สิงห์บุรี

18 ก.พ. 2549

นายวินัย รอดจ่าย

253

เมืองปราณบุรี

ปราณบุรี

ประจวบคีรีขันธ์ เขต 2

18 ก.พ. 2549

นายปิยะบุตร ชลวิจารณ์

254

บ้านหนองขาม

ก. สามร้อยยอด

ประจวบคีรีขันธ์ เขต 2

18 ก.พ. 2549

นายปิยะบุตร ชลวิจารณ์

255

ท่าพระวิทยายน

เมืองขอนแก่น

ขอนแก่น เขต 1

18 ก.พ. 2549

ผอ.สพท.ขอนแก่น เขต 4
และ นางชัดเจน ไทยแท้

256

แสวงหาวิทยาคม

แสวงหา

อ่างทอง

20 ก.พ. 2549

นายวินัย รอดจ่าย

257

สองพิทยาคม

สอง

แพร่ เขต 1

20 ก.พ. 2549

นายอภิชาต พุทธเจริญ

258

ถิ่นโอภาสวิทยา

เมืองแพร่

แพร่ เขต 1

20 ก.พ. 2549

นายอภิชาต พุทธเจริญ

259

ดอนตาลวิทยา

ดอนตาล

มุกดาหาร

20 ก.พ. 2549

ผอ.สพท.ยโสธร เขต 2
และ นางชัดเจน ไทยแท้

260

คำสร้อยพิทยาสรรค์

นิคมคำสร้อย

มุกดาหาร

20 ก.พ. 2549

ผอ.สพท.ยโสธร เขต 2
และ นางชัดเจน ไทยแท้

261

กะเปอร์วิทยา

กะเปอร์

ระนอง

20 ก.พ. 2549

นายสมบัติ ขวัญดี

262

ละอุ่นวิทยาคาร

ละอุ่น

ระนอง

20 ก.พ. 2549

นายสมบัติ ขวัญดี

263

บ้านบึง "อุตสาหกรรมนุเคราะห์"

บ้านบึง

ชลบุรี เขต 1

20 ก.พ. 2549

นายมังกร กุลวานิช

264

โสภณศิริราษฎร์

วัดเพลง

ราชบุรี เขต 1

20 ก.พ. 2549

นายบุรี แก้วเล็ก

265

อยุธยานุสรณ์

พระนครศรีอยุธยา์

พระนครศรีอยุธยา เขต 1

20 ก.พ. 2549

ดร. ศรีสมร พุ่มสะอาด

266

ตาขุน

บ้านตาขุน

สุราษฎร์ธานี เขต 2

20 ก.พ. 2549

นางพวงเพชร กันยาบาล

267

สวนผึ้งวิทยา

สวนผึ้ง

ราชบุรี เขต 1

21 ก.พ. 2549

นายบุรี แก้วเล็ก

268

ไทยรัฐวิทยา 67 (บ้านนาพรุ)

ก. สุขสำราญ

ระนอง

21 ก.พ. 2549

นายสมบัติ ขวัญดี

269

ดงหลวงวิทยา์

ดงหลวง

มุกดาหาร

21 ก.พ. 2549

ผอ.สพท.ยโสธร เขต 2
และ นางชัดเจน ไทยแท้

270

ร้องกวางอนุสรณ์

ร้องกวาง

แพร่ เขต 1

21 ก.พ. 2549

นายอภิชาต พุทธเจริญ

271

มวกเหล็กวิทยา

มวกเหล็ก

สระบุรี เขต 2

21 ก.พ. 2549

นางพวงเพชร กันยาบาล

272

อุทัย

อุทัย

พระนครศรีอยุธยา เขต 1

21 ก.พ. 2549

นางพวงเพชร กันยาบาล

273

บ้านหนองบอน (นัยนานนท์อนุสรณ์)

ประเวศ

กรุงเทพมหานคร เขต 2

22 ก.พ. 2549

นายอุฤทธิ์ บุญมาก

274

รือเสาะชนูปถัมภ์

รือเสาะ

นราธิวาส เขต 1

22 ก.พ. 2549

นายประเสริฐ แก้วเพ็ชร

275

ตันหยงมัส

ระแงะ

นราธิวาส เขต 1

22 ก.พ. 2549

นายประเสริฐ แก้วเพ็ชร

276

เมืองเลย

เมืองเลย

เลย เขต 1

22 ก.พ. 2549

ดร. อรทัย มูลคำ

277

วัดบ้านไร่

ดำเนินสะดวก

ราชบุรี เขต 2

22 ก.พ. 2549

นางพวงเพชร กันยาบาล

278

วัดหัวโพ (ประศาสน์วิทยา)

บางแพ

ราชบุรี เขต 2

22 ก.พ. 2549

นางพวงเพชร กันยาบาล

279

เมยวดีพิทยาคม

เมยวดี

ร้อยเอ็ด เขต 3

22 ก.พ. 2549

ผอ.สพท.มหาสารคาม เขต 1
และ นางชัดเจน ไทยแท้

280

คลองขลุงราษฎร์รังสรรค์

คลองขลุง

กำแพงเพชร เขต 2

22 ก.พ. 2549

ผอ.สพท.ตาก เขต 1
และ นายอภิชาต พุทธเจริญ

281

คลองลานวิทยา

คลองลาน

กำแพงเพชร เขต 2

22 ก.พ. 2549

ผอ.สพท.ตาก เขต 1
และ นายอภิชาต พุทธเจริญ

282

น้ำปาดชนูปถัมภ์

น้ำปาด

อุตรดิตถ์ เขต 2

22 ก.พ. 2549

ดร. อดิศักดิ์ จินดานุกูล

283

ฟากท่าวิทยา

ฟากท่า

อุตรดิตถ์ เขต 2

22 ก.พ. 2549

ดร. อดิศักดิ์ จินดานุกูล

284

มัธยมวัดหัตถสารเกษตร

คลองหลวง

ปทุมธานี เขต 1

23 ก.พ. 2549

นายอุฤทธิ์ บุญมาก

285

เบตง "วีระราษฎร์ประสาน"

เบตง

เขต 2

23 ก.พ. 2549

นายประเสริฐ แก้วเพ็ชร

286

สามโก้วิทยาคม

สามโก้

อ่างทอง

23 ก.พ. 2549

ดร.บุญชู ชลัษเฐียร

287

โฆสิตสโมสร

บางกอกน้อย

กรุงเทพมหานคร เขต 3

23 ก.พ. 2549

นางพวงเพชร กันยาบาล

288

ทุ่งทรายวิทยา

ทรายทองวัฒนา

กำแพงเพชร เขต 2

23 ก.พ. 2549

ผอ.สพท. ตาก เขต 1
และ นายอภิชาต พุทธเจริญ

289

ขาณุวิทยา

ขาณุวรลักษบุรี

กำแพงเพชร เขต 2

23 ก.พ. 2549

ผอ.สพท. ตาก เขต 1
และ นายอภิชาต พุทธเจริญ

290

บ้านโคกวิทยาคม

บ้านโคก

อุตรดิตถ์ เขต 2

23 ก.พ. 2549

ดร. อดิศักดิ์ จินดานุกูล

291

แจงร้อนวิทยา

ราษฎร์บูรณะ

กรุงเทพมหานคร เขต 3

24 ก.พ. 2549

นายอุฤทธิ์ บุญมาก

292

สอนแก้วว่องไววิทยา

เมืองยโสธร

ยโสธร เขต 1

24 ก.พ. 2549

ผอ.สพท.อุบลราชธานี เขต 1
และ นางชัดเจน ไทยแท้

293

ธรรมโฆษิต

นาหม่อม

สงขลา เขต 1

24 ก.พ. 2549

นายสุนันท์ เทพศรี

294

สทิงพระวิทยา

สทิงพระ

สงขลา เขต 1

24 ก.พ. 2549

นายสุนันท์ เทพศรี

295

วัดโพธิ์ลังกามิตรภาพที่ 171

นายายอาม

จันทบุรี เขต 1

24 ก.พ. 2549

นางพวงเพชร กันยาบาล

296

ท่าใหม่ "พูนสวัสดิ์ราษฎร์นุกูล"

ท่าใหม่

จันทบุรี เขต 1

24 ก.พ. 2549

นางพวงเพชร กันยาบาล

297

บ้านตาก "ประชาวิทยาคาร"

บ้านตาก

ตาก เขต 1

24 ก.พ. 2549

นายอภิชาต พุทธเจริญ

298

วังประจบวิทยาคม

เมืองตาก

ตาก เขต 1

24 ก.พ. 2549

นายอภิชาต พุทธเจริญ

299

วัดมาบข่า

ก. นิคมพัฒนา

ระยอง เขต 1

25 ก.พ. 2549

นายวินัย รอดจ่าย

300

วัดแหลมบ่อท่อ

กระแสสินธุ์

สงขลา เขต 1

26 ก.พ. 2549

ดร. บุญชู ชลัษเถียร

301

บ้านน้ำกระจาย

เมืองสงขลา

สงขลา เขต 1

26 ก.พ. 2549

ดร. บุญชู ชลัษเถียร

302

นามนพิทยาคม

นามน

กาฬสินธุ์ เขต 3

26 ก.พ. 2549

ผอ. สพท. กาฬสินธุ์ เขต 1
และ ดร. อดิศักดิ์ จินดานุกูล

303

บางบัว (เพ่งตั้งตรงจิตรวิทยาคาร)

จตุจักร

กรุงเทพมหานคร เขต 2

27 ก.พ. 2549

นายอุฤทธิ์ บุญมาก

304

ระโนดวิทยา

ระโนด

สงขลา เขต 1

27 ก.พ. 2549

ดร. บุญชู ชลัษเถียร

305

สงขลาวิทยาคม

สิงหนคร

สงขลา เขต 1

27 ก.พ. 2549

ดร. บุญชู ชลัษเถียร

306

สะบ้าย้อยวิทยา

สะบ้าย้อย

สงขลา เขต 3

27 ก.พ. 2549

นางพวงเพชร กันยาบาล

307

จะนะชนูปถัมภ์

จะนะ

สงขลา เขต 3

27 ก.พ. 2549

นางพวงเพชร กันยาบาล

308

ยางชุมน้อยพิทยาคม

ยางชุมน้อย

ศรีสะเกษ เขต 1

27 ก.พ. 2549

ผอ. สพท. อุบลราชธานี เขต 1
และ นางชัดเจน ไทยแท้

309

เก้าเลี้ยววิทยา

เก้าเลี้ยว

นครสวรรค์ เขต 1

27 ก.พ. 2549

ดร. อรทัย มูลคำ

310

โกรกพระ

โกรกพระ

นครสวรรค์ เขต 1

27 ก.พ. 2549

ดร. อรทัย มูลคำ

311

พระบางวิทยา

เมืองนครสวรรค์

นครสวรรค์ เขต 1

27 ก.พ. 2549

นายอภิชาต พุทธเจริญ

312

บ้านปางสวรรค์

ก. ชุมตาบง

นครสวรรค์ เขต 2

27 ก.พ. 2549

ดร. อดิศักดิ์ จินดานุกูล
และ ผอ. สพท. นครสวรรค์ เขต 2

313

แม่วงก์พิทยาคม

แม่วงก์

นครสวรรค์ เขต 2

27 ก.พ. 2549

ดร. อดิศักดิ์ จินดานุกูล
และ ผอ. สพท. นครสวรรค์ เขต 2

314

ชุมชนวัดคีรีนาครัตนาราม

หนองม่วง

ลพบุรี เขต 2

28 ก.พ. 2549

นายประเสริฐ งามพันธุ์

315

บ้านปะเหลียน

ปะเหลียน

ตรัง เขต 1

28 ก.พ. 2549

นางพวงเพชร กันยาบาล

316

บ้านนาทะเล

ก. หาดสำราญ

ตรัง เขต 1

28 ก.พ. 2549

นางพวงเพชร กันยาบาล

317

นครศรีลำดวนวิทยา

วังหิน

ศรีสะเกษ เขต 1

28 ก.พ. 2549

ผอ. สพท. อุบลราชธานี เขต 1
และ นางชัดเจน ไทยแท้

318

ชุมแสงชนูทิศ

ชุมแสง

นครสวรรค์ เขต 1

28 ก.พ. 2549

ดร. อรทัย มูลคำ

319

บางกระทุ่มพิทยาคม

บางกระทุ่ม

พิษณุโลก เขต 2

28 ก.พ. 2549

นายอภิชาต พุทธเจริญ

320

บ้านลำพระ

ก. บ้านคา

ราชบุรี เขต 1

28 ก.พ. 2549

นายบุรี แก้วเล็ก

321

ศรีพฤฒา

สะพานสูง

กรุงเทพมหานคร เขต 2

1 มี.ค. 2549

ดร. ไพจิตร สดวกการ

322

ห้วยทับทันวิทยาคม

ห้วยทับทัน

ศรีสะเกษ เขต 2

1 มี.ค. 2549

ผอ. สพท. ยโสธร เขต 2
และ นางชัดเจน ไทยแท้

323

อนุบาลศรีประชานุกูล

ขุขันธ์

ศรีสะเกษ เขต 3

1 มี.ค. 2549

ผอ. สพท. ยโสธร เขต 2
และ นางชัดเจน ไทยแท้

324

วัดเขาสุวรรณประดิษฐ์

ดอนสัก

สุราษฎร์ธานี เขต 1

1 มี.ค. 2549

นายสุนันท์ เทพศรี

325

แหลมสิงห์วิทยาคม

แหลมสิงห์

จันทบุรี เขต 2

1 มี.ค. 2549

นางพวงเพชร กันยาบาล

326

มะขามสรรเสริญ

มะขาม

จันทบุรี เขต 2

1 มี.ค. 2549

นางพวงเพชร กันยาบาล

327

เนินมะปรางศึกษาวิทยา

เนินมะปราง

พิษณุโลก เขต 2

1 มี.ค. 2549

ดร. อรทัย มูลคำ

328

วังทองพิทยาคม

วังทอง

พิษณุโลก เขต 2

1 มี.ค. 2549

ดร. อรทัย มูลคำ

329

กาญจนดิษฐ์

กาญจนดิษฐ์

สุราษฎร์ธานี เขต 1

2 มี.ค. 2549

นายสุนันท์ เทพศรี

330

ดอนพุดวิทยา

ดอนพุด

สระบุรี เขต 1

2 มี.ค. 2549

นางพวงเพชร กันยาบาล

331

สมเด็จพิทยาคม

สมเด็จ

กาฬสินธุ์ เขต 3

2 มี.ค. 2549

ผอ. สพท. กาฬสินธุ์ เขต 1
และ นางชัดเจน ไทยแท้

332

ป่าติ้ววิทยา

ป่าติ้ว

ยโสธร เขต 2

2 มี.ค. 2549

ผอ. สพท. อุบลราชธานี เขต 1
และ นางชัดเจน ไทยแท้

333

เขาทรายทับคลัอพิทยา

ทับคล้อ

พิจิตร เขต 2

2 มี.ค. 2549

ดร. อดิศักดิ์ จินดานุกูล
และ ผอ. สพท. พิจิตร เขต 2

334

สิงห์ปทุมราษฎร์วิทยา

เมืองปทุมธานี

ปทุมธานี เขต 1

2 มี.ค. 2549

นายวินัย รอดจ่าย

335

หนองหานวิทยา

หนองหาน

อุดรธานี เขต 3

2 มี.ค. 2549

นายอภิชาต พุทธเจริญ

336

หนองแสงวิทยศึกษา

หนองแสง

อุดรธานี เขต 2

2 มี.ค. 2549

ผอ.สพท. หนองคาย เขต 3
และ นายอภิชาต พุทธเจริญ

337

วัดมหาบุศย์ (พิทักษ์ถาวรคุณ)

สวนหลวง

กรุงเทพมหานคร เขต 2

3 มี.ค. 2549

นายอุฤทธิ์ บุญมาก

338

ทุ่งตะโกวิทยา

ทุ่งตะโก

ชุมพร เขต 2

3 มี.ค. 2549

นายปราโมทย์ แก้วสุข

339

หัวไทรบำรุงราษฎร์

หัวไทร

นครศรีธรรมราช เขต 3

3 มี.ค. 2549

ดร. อรทัย มูลคำ

340

สามพรานวิทยา

สามพราน

นครปฐม เขต 2

3 มี.ค. 2549

นายบุรี แก้วเล็ก

341

โพธินิมิตวิทยาคม

ปากเกร็ด

นนทบุรี เขต 2

3 มี.ค. 2549

นายนิวัตร นาคะเวช

342

บ้านดุงวิทยา

บ้านดุง

อุดรธานี เขต 3

3 มี.ค. 2549

นายอภิชาต พุทธเจริญ

343

ศรีเทพประชาสรรค์

ศรีเทพ

เพชรบูรณ์ เขต 3

3 มี.ค. 2549

ดร. อดิศักดิ์ จินดานุกูล

344

ทุ่งใหญ่รัตนศึกษา

กระนวน

ขอนแก่น เขต 4

3 มี.ค. 2549

ผอ.สพท. ขอนแก่น เขต 2
และ นางชัดเจน ไทยแท้

345

คำชะอีวิทยาคาร

คำชะอี

มุกดาหาร

3 มี.ค. 2549

ผอ.สพท. ยโสธร เขต 2
และ นางชัดเจน ไทยแท้

346

อนุบาลอุทุมพรพิศัย

อุทุมพรพิสัย

ศรีสะเกษ เขต 2

4 มี.ค. 2549

ผอ.สพท. ยโสธร เขต 2
และ นางชัดเจน ไทยแท้

347

สองพี่น้องวิทยา

สองพี่น้อง

สุพรรณบุรี เขต 2

4 มี.ค. 2549

นายปิยะบุตร ชลวิจารณ์

348

ธรรมโชติศึกษาลัย

เดิมบางนางบวช

สุพรรณบุรี เขต 3

4 มี.ค. 2549

นายปิยะบุตร ชลวิจารณ์

349

ส้มป่อยพิทยาคม

ราศีไศล

ศรีสะเกษ เขต 2

4 มี.ค. 2549

ผอ.สพท.ยโสธร เขต 2
และ นางชัดเจน ไทยแท้

350

ควนเนียงวิทยา

ควนเนียง

สงขลา เขต 2

6 มี.ค. 2549

นายสุนันท์ เทพศรี

351

หนองแซงวิทยา

หนองแซง

สระบุรี เขต 1

6 มี.ค. 2549

นายประเสริฐ งามพันธุ์

352

ปลวกแดงวิทยา

ปลวกแดง

ระยอง เขต 1

6 มี.ค. 2549

นายปราโมทย์ แก้วสุข

353

อุเทนพัฒนา

ท่าอุเทน

นครพนม เขต 2

6 มี.ค. 2549

ผอ.สพท.สกลนคร เขต 1
และ นางชัดเจน ไทยแท้

354

โพนสวรรค์ราษฎร์พัฒนา

โพนสวรรค์

นครพนม เขต 2

6 มี.ค. 2549

ผอ.สพท.สกลนคร เขต 1
และ นางชัดเจน ไทยแท้

355

ดอนมดแดงวิทยาคม

ดอนมดแดง

อุบลราชธานี เขต 1

6 มี.ค. 2549

ผอ.สพท.ศรีสะเกษ เขต 1
และ นางชัดเจน ไทยแท้

356

หนองไผ่พิทยาคม

ชุมแพ

ขอนแก่น เขต 5

6 มี.ค. 2549

ผอ.สพท.ขอนแก่น เขต 4
และ นายอดุลย์ วงษ์ใหญ่

357

อุ้มผางวิทยาคม

อุ้มผาง

ตาก เขต 2

6 มี.ค. 2549

ดร. อรทัย มูลคำ

358

น้ำเกลี้ยงวิทยา

น้ำเกลี้ยง

ศรีสะเกษ เขต 1

7 มี.ค. 2549

ผอ.สพท.อุบลราชธานี เขต 1
และ นางชัดเจน ไทยแท้

359

วัดสมหวัง

เมืองสุราษฎร์ธานี

สุราษฎร์ธานี เขต 1

7 มี.ค. 2549

นายสมบัติ ขวัญดี

360

บ้านวังคอไห (สงฆ์ประชาชนูทิศ)

ก. เนินขาม

ชัยนาท

7 มี.ค. 2549

นางพวงเพชร กันยาบาล

361

บุญนาคพิทยาคม

สรรพยา

ชัยนาท

7 มี.ค. 2549

นางพวงเพชร กันยาบาล

362

หนองรีวิทยา

ลำสนธิ

ลพบุรี เขต 2

7 มี.ค. 2549

นายประเสริฐ งามพันธุ์

363

พบพระวิทยาคม

พบพระ

ตาก เขต 2

7 มี.ค. 2549

ดร. อรทัย มูลคำ

364

แม่ปะวิทยาคม

แม่สอด

ตาก เขต 2

7 มี.ค. 2549

นายอภิชาต พุทธเจริญ

365

แม่ระมาดวิทยาคม

แม่ระมาด

ตาก เขต 2

7 มี.ค. 2549

นายอภิชาต พุทธเจริญ

366

ศรีสมเด็จพิมพ์พัฒนาวิทยา

ศรีสมเด็จ

ร้อยเอ็ด เขต 1

7 มี.ค. 2549

ผอ.สพท.มหาสารคาม เขต 1
และ นายอดุลย์ วงษ์ใหญ่

367

กันทรวิชัย

กันทรวิชัย

มหาสารคาม เขต 1

7 มี.ค. 2549

ผอ.สพท.ร้อยเอ็ด เขต 2
และ นายอดุลย์ วงษ์ใหญ่

368

รัตนโกสินทร์สมโภชลาดกระบัง

ลาดกระบัง

กรุงเทพมหานคร เขต 2

8 มี.ค. 2549

นางพวงเพชร กันยาบาล

369

ปากท่อพิทยาคม

ปากท่อ

ราชบุรี เขต 1

8 มี.ค. 2549

นายปิยะบุตร ชลวิจารณ์

370

พระแสงวิทยา

พระแสง

สุราษฎร์ธานี เขต 3

8 มี.ค. 2549

นายสมบัติ ขวัญดี

371

ยางตลาดวิทยาคาร

ยางตลาด

กาฬสินธุ์ เขต 2

8 มี.ค. 2549

นายวินัย รอดจ่าย

372

บางไทรวิทยา

บางไทร

พระนครศรีอยุธยา เขต 2

8 มี.ค. 2549

นายอุฤทธิ์ บุญมาก

373

สบเมยวิทยาคม

สบเมย

แม่ฮ่องสอน เขต 2

8 มี.ค. 2549

ดร. อรทัย มูลคำ

374

อนุบาลเมืองชัยนาท

เมืองชัยนาท

ชัยนาท

9 มี.ค. 2549

นายประเสริฐ งามพันธุ์

375

หงสประภาสประสิทธิ์

ลาดบัวหลวง

พระนครศรีอยุธยา เขต 2

9 มี.ค. 2549

นายอุฤทธิ์ บุญมาก

376

น้ำบ่อหลวงวิทยาคม

สันป่าตอง

เชียงใหม่ เขต 4

9 มี.ค. 2549

ดร. อรทัย มูลคำ

377

ขุนยวมวิทยา

ขุนยวม

แม่ฮ่องสอน เขต 1

9 มี.ค. 2549

นายอภิชาติ พุทธเจริญ

378

บ้านลาดวิทยา

บ้านลาด

เพชรบุรี เขต 2

9 มี.ค. 2549

นางพวงเพชร กันยาบาล

379

บางกะปิสุขุมนวพันธ์อุปถ้มภ์

บึงกุ่ม

กรุงเทพมหานคร เขต 2

10 มี.ค. 2549

นายอุฤทธิ์ บุญมาก

380

ศรีมโหสถ

ศรีมโหสถ

ปราจีนบุรี

10 มี.ค. 2549

นางพวงเพชร กันยาบาล

381

แม่แจ่ม

แม่แจ่ม

เชียงใหม่ เขต 5

10 มี.ค. 2549

นายอภิชาต พุทธเจริญ

382

คำเตยวิทยา

ไทยเจริญ

ยโสธร เขต 2

10 มี.ค. 2549

นายวินัย รอดจ่าย

383

กุดชุมวิทยาคม

กุดชุม

ยโสธร เขต 2

10 มี.ค. 2549

นายวินัย รอดจ่าย

384

รัตนโกสินทร์สมโภชบวรนิเวศศาลายา

พุทธมณฑล

นครปฐม เขต 2

10 มี.ค. 2549

นายบุรี แก้วเล็ก

385

อนุบาลลุมพุก (วันครู 2503)

คำเขื่อนแก้ว

ยโสธร เขต 1

11 มี.ค. 2549

ผอ.สพท.อุบล 1
และ ดร. อดิศักดิ์ จินดานุกูล

386

ประชารัฐวิทยาเสริม

พระยืน

ขอนแก่น เขต 1

11 มี.ค. 2549

ผอ.สพท.ขอนแก่น เขต 4
และ นางชัดเจน ไทยแท้

387

บ้านลานวิทยาคม

บ้านไผ่

ขอนแก่น เขต 2

11 มี.ค. 2549

ผอ.สพท.ขอนแก่น เขต 4
และ นางชัดเจน ไทยแท้

388

คูเมืองวิทยาคม

คูเมือง

บุรีรัมย์ เขต 4

12 มี.ค. 2549

ผอ.สพท.สุรินทร์ เขต 1
และ นายอดุลย์ วงษ์ใหญ่

389

นิยมมิตรวิทยาคาร

สีคิ้ว

นครราชสีมา เขต 4

12 มี.ค. 2549

นางชัดเจน ไทยแท้

390

บ้านปากช่อง (คุรุสามัคคี 1)

ปากช่อง

นครราชสีมา เขต 4

12 มี.ค. 2549

นางชัดเจน ไทยแท้

391

ทุ่งมหาเมฆ

สาธร

กรุงเทพมหานคร เขต 1

13 มี.ค. 2549

นายอุฤทธิ์ บุญมาก

392

หนองบุญมากประสงค์วิทยา

หนองบุญนาก

นครราชสีมา เขต 2

13 มี.ค. 2549

ผอ.สพท.นครราชสีมา เขต 7
และ นายอดุลย์ วงษ์ใหญ่

393

อนุบาลขุนหาญ

ขุนหาญ

ศรีสะเกษ เขต 4

13 มี.ค. 2549

ผอ.สพท.ศรีสะเกษ เขต 1
และ นางชัดเจน ไทยแท้

394

อากาศอำนวยศึกษา

อากาศอำนวย

สกลนคร เขต 3

13 มี.ค. 2549

ผอ.สพท.สกลนคร เขต 1
และ นางชัดเจน ไทยแท้

395

สิริเกศน้อมเกล้า

เมืองศรีสะเกษ

ศรีสะเกษ เขต 1

13 มี.ค. 2549

ผอ.สพท.อุบลราชธานี เขต 1
และ นางชัดเจน ไทยแท้

396

ท่าช้างราษฎร์บำรุง

เฉลิมพระเกียรติ

นครราชสีมา เขต 2

13 มี.ค. 2549

ผอ.สพท.นครราชสีมา เขต 7
และ นายอดุลย์ วงษ์ใหญ่

397

บ้านแม่จันเชียงแสนประชานุสาสน์

แม่จัน

เชียงราย เขต 3

13 มี.ค. 2549

ดร. อดิศักดิ์ จินดานุกูล

398

บ้านสันทราย

แม่สาย

เชียงราย เขต 3

13 มี.ค. 2549

ดร. อดิศักดิ์ จินดานุกูล

399

เสริมงามวิทยาคม

เสริมงาม

ลำปาง เขต 2

13 มี.ค. 2549

ดร. อรทัย มูลคำ

400

แม่ทะวิทยา

แม่ทะ

ลำปาง เขต 2

13 มี.ค. 2549

ดร. อรทัย มูลคำ

401

แม่ลาววิทยาคม

แม่ลาว

เชียงราย เขต 2

13 มี.ค. 2549

นายอภิชาต พุทธเจริญ

402

สิงหพาหุ "ประสานมิตรอุปถัมภ์"

เมืองสิงห์บุรี

สิงห์บุรี

13 มี.ค. 2549

นายวินัย รอดจ่าย

403

ศรีสวัสดิ์พิทยาคม

ศรีสวัสดิ์

กาญจนบุรี เขต 3

13 มี.ค. 2549

นางพวงเพชร กันยาบาล

404

มหาวีรานุวัตร

สัมพันธวงศ์

กรุงเทพมหานคร เขต 1

14 มี.ค. 2549

นายอุฤทธิ์ บุญมาก

405

ภูหลวงวิทยา

ภูหลวง

เลย เขต 2

14 มี.ค. 2549

นางชัดเจน ไทยแท้

406

บ้านห้วยแก้ว

ก.ภูกามยาว

พะเยา เขต 1

14 มี.ค. 2549

ดร.อดิศักดิ์ จินดานุกูล

407

บ้านสถาน

ก.ภูซาง

พะเยา เขต 2

14 มี.ค. 2549

ดร. อดิศักดิ์ จินดานุกูล

408

แม่พริกวิทยา

แม่พริก

ลำปาง เขต 2

14 มี.ค. 2549

ดร. อรทัย มูลคำ

409

ชาติตระการวิทยา

ชาติตระการ

พิษณุโลก เขต 3

14 มี.ค. 2549

ดร. อรทัย มูลคำ

410

บ่อเกลือ

บ่อเกลือ

น่าน เขต 2

14 มี.ค. 2549

นายอภิชาต พุทธเจริญ

411

ไตรเขตประชาสามัคคีรัชมังคลาภิเษก

สองแคว

น่าน เขต 2

14 มี.ค. 2549

นายอภิชาต พุทธเจริญ

412

ป้อมนาคราชสวาทยานนท์

พระสมุทรเจดีย์

สมุทรปราการ เขต 1

15 มี.ค. 2549

ดร. อรทัย มูลคำ

413

บ้านน้ำเกี๋ยน

ก. ภูเพียง

น่าน เขต 1

15 มี.ค. 2549

นายอภิชาต พุทธเจริญ

414

บ้านไชยสถาน

เมืองน่าน

น่าน เขต 1

15 มี.ค. 2549

นายอภิชาต พุทธเจริญ

415

ป่าตาลบ้านธิพิทยา

บ้านธิ

ลำพูน เขต 1

15 มี.ค. 2549

ดร. อดิศักดิ์ จินดานุกูล

416

วังจันทร์วิทยา

วังจันทร์

ระยอง เขต 2

15 มี.ค. 2549

นายสุรเทพ ตั๊นประเสริฐ

417

บ้านหนองตะเกรา

แกลง

ระยอง เขต 2

15 มี.ค. 2549

นายสุรเทพ ตั๊นประเสริฐ

418

วิมุตยารามพิทยากร

บางพลัด

กรุงเทพมหานคร เขต 3

17 มี.ค. 2549

นายปิยะบุตร ชลวิจารณ์

419

บ้านตาด

เมืองอุดรธานี

อุดรธานี เขต 1

18 มี.ค. 2549

นายอภิชาต พุทธเจริญ

420

บ้านดงใหญ่

เพ็ญ

อุดรธานี เขต 1

18 มี.ค. 2549

นายอภิชาต พุทธเจริญ

421

วชิรบารมีพิทยาคม

วชิรบารมี

พิจิตร เขต 1

20 มี.ค. 2549

ดร. อรทัย มูลคำ

422

พยุหะพิทยาคม

พยุหะคีรี

นครสวรรค์ เขต 1

20 มี.ค. 2549

ดร. อรทัย มูลคำ

423

วิเชียรกลิ่นสุคนธ์อุปถัมภ์

วังน้อย

พระนครศรีอยุธยา เขต 1

20 มี.ค. 2549

นางพวงเพชร กันยาบาล

424

บ้านหนองหลวง

ลานกระบือ

กำแพงเพชร เขต 1

20 มี.ค. 2549

นายอภิชาต พุทธเจริญ

425

ไทรงามพิทยาคม

ไทรงาม

กำแพงเพชร เขต 1

20 มี.ค. 2549

นายอภิชาต พุทธเจริญ

426

วัดพร้าว

โพทะเล

พิจิตร เขต 2

20 มี.ค. 2549

ดร. อดิศักดิ์ จินดานุกูล

427

บ้านศรีศรัทธามิตรภาพที่ 176

ก. บึงนาราง

พิจิตร เขต 2

20 มี.ค. 2549

ดร. อดิศักดิ์ จินดานุกูล

428

ท้ายหาด

เมืองสมุทรสงคราม

สมุทรสงคราม

21 มี.ค. 2549

นางพวงเพชร กันยาบาล

429

บ้านแม่จั๊วะ

เด่นชัย

แพร่ เขต 2

21 มี.ค. 2549

นายอภิชาต พุทธเจริญ

430

แม่คำมีตำหนักธรรม

หนองม่วงไข่

แพร่ เขต 1

21 มี.ค. 2549

นายอภิชาต พุทธเจริญ

431

หนองโดนวิทยา

หนองโดน

สระบุรี เขต 1

21 มี.ค. 2549

นางพวงเพชร กันยาบาล>

432

วัดโนนสภาราม

เมืองสระบุรี

สระบุรี เขต 1

21 มี.ค. 2549

นางพวงเพชร กันยาบาล

433

หนองขาหย่างวิทยา

หนองขาหย่าง

อุทัยธานี

21 มี.ค. 2549

ดร. อดิศักดิ์ จินดานุกูล

434

บ้านทุ่งนาวิทยา

หนองฉาง

อุทัยธานี

21 มี.ค. 2549

ดร. อดิศักดิ์ จินดานุกูล

435

บ้านแม่นะ

เชียงดาว

เชียงใหม่ เขต 3

22 มี.ค. 2549

ดร. อรทัย มูลคำ

436

อนุบาลห้วยคต

ห้วยคต

อุทัยธานี

22 มี.ค. 2549

ดร. อดิศักดิ์ จินดานุกูล

437

วัดทัพหมัน

บ้านไร่

อุทัยธานี

22 มี.ค. 2549

ดร. อดิศักดิ์ จินดานุกูล

438

บ้านสบเตี๊ยะ

จอมทอง

เชียงใหม่ เขต 5

23 มี.ค. 2549

ดร. อรทัย มูลคำ

439

บ้านสามหลัง

ก. ดอยหล่อ

เชียงใหม่ เขต 4

23 มี.ค. 2549

ดร. อรทัย มูลคำ

440

ทัพทันอนุสรณ์

ทัพทัน

อุทัยธานี

23 มี.ค. 2549

ดร. อดิศักดิ์ จินดานุกูล

441

ลานสักวิทยา

ลานสัก

อุทัยธานี

23 มี.ค. 2549

ดร. อดิศักดิ์ จินดานุกูล

442

บ้านแม่ลาน้อยดรุณสิกข์

แม่ลาน้อย

แม่ฮ่องสอน เขต 2

24 มี.ค. 2549

ดร. อรทัย มูลคำ

443

สนามชัยเขต

สนามชัยเขต

ฉะเชิงเทรา เขต 2

24 มี.ค. 2549

นายสุรเทพ ตั๊นประเสริฐ

444

อนุบาลแม่เปิน

ก. แม่เปิน

นครสวรรค์ เขต 2

24 มี.ค. 2549

ดร. อดิศักดิ์ จินดานุกูล

445

ยูงทองพิทยาคม

นายูง

อุดรธานี เขต 4

24 มี.ค. 2549

นายอภิชาต พุทธเจริญ

446

ภูกระดึงวิทยาคม

ภูกระดึง

เลย เขต 2

25 มี.ค. 2549

นายอภิชาต พุทธเจริญ

447

บ้านเกาะรากเสียด

ก. โกสัมพีนคร

กำแพงเพชร เขต 1

27 มี.ค. 2549

นายอภิชาต พุทธเจริญ

448

บ้านสุวรรณภูมิ

เมืองกำแพงเพชร

กำแพงเพชร เขต 1

27 มี.ค. 2549

นายอภิชาต พุทธเจริญ

449

วัดหนองบัว

เมืองจันทบุรี

จันทบุรี เขต 1

27 มี.ค. 2549

นางพวงเพชร กันยาบาล

450

วัดน้ำขุ่น

ก. เขาคิชฌกูฏ

จันทบุรี เขต 2

27 มี.ค. 2549

นางพวงเพชร กันยาบาล

451

บ้านกง (ราษฎร์อุทิศ)

กงไกรลาศ

สุโขทัย เขต 1

28 มี.ค. 2549

นายอภิชาต พุทธเจริญ

452

บ้านแพรกประชาสรรค์

บ้านแพรก

พระนครศรีอยุธยา เขต 1

28 มี.ค. 2549

นายนิวัตร นาคะเวช

453

บ้านท่าดินดำ

ชัยบาดาล

ลพบุรี เขต 2

28 มี.ค. 2549

นายประเสริฐ งามพันธุ์

454

ชุมชนบ้านวังเพิ่ม

สีชมพู

ขอนแก่น เขต 5

29 มี.ค. 2549

ผอ.สพท.ขอนแก่น เขต 2
และ นางชัดเจน ไทยแท้

455

วัดห้วยกรวด

พุนพิน

สุราษฎร์ธานี เขต 2

29 มี.ค. 2549

นางพวงเพชร กันยาบาล

456

ร่มเกล้า กาญจนบุรี

ทองผาภูมิ

กาญจนบุรี เขต 3

31 มี.ค. 2549

นางพวงเพชร กันยาบาล

457

ไทรน้อย

ไทรน้อย

นนทบุรี เขต 2

8 มิ.ย. 2549

นางพวงเพชร กันยาบาล

458

บางกล่ำวิทยา รัชมังคลาภิเษก

บางกล่ำ

สงขลา เขต 2

19 มิ.ย. 2549

ดร. อรทัย มูลคำ

459

บ้านหน้าวัดโพธิ์

คลองหอยโข่ง

สงขลา เขต 2

19 มิ.ย. 2549

ดร. อรทัย มูลคำ

460

หนองตาคงพิทยาคาร

โป่งน้ำร้อน

จันทบุรี เขต 2

20 มิ.ย. 2549

นางพวงเพชร กันยาบาล

461

บ้านกุดธาตุ

ก.หนองนาคำ

ขอนแก่น เขต 5

21 มิ.ย. 2549

ผอ.สพท.ขอนแก่น เขต 4 และ นางชัดเจน ไทยแท้

462

เวียงวงกตวิทยาคม

ภูเวียง

ขอนแก่น เขต 5

21 มิ.ย. 2549

นางชัดเจน ไทยแท้

463

พระแท่นดงรังวิทยาคาร

ท่ามะกา

กาญจนบุรี เขต 2

21 มิ.ย. 2549

นางพวงเพชร กันยาบาล

464

บ่อพลอยรัชดาภิเษก

บ่อพลอย

กาญจนบุรี เขต 2

22 มิ.ย. 2549

นางพวงเพชร กันยาบาล

465

หนองปรือพิทยาคม

หนองปรือ

กาญจนบุรี เขต 2

22 มิ.ย. 2549

นางพวงเพชร กันยาบาล

466

ท่าศาลาประสิทธิ์ศึกษา

ท่าศาลา

นครศรีธรรมราช เขต 4

23 มิ.ย. 2549

ดร. อรทัย มูลคำ

467

พรหมคีรีพิทยาคม

พรหมคีรี

นครศรีธรรมราช เขต 4

24 มิ.ย. 2549

ดร. อรทัย มูลคำ

468

อนุบาลไทรโยค

ไทรโยค

กาญจนบุรี เขต 3

26 มิ.ย. 2549

นางพวงเพชร กันยาบาล

469

อนุบาลสังขละบุรี

สังขละบุรี

กาญจนบุรี เขต 3

27 มิ.ย. 2549

นางพวงเพชร กันยาบาล

470

บางน้ำเปรี้ยววิทยา

บางน้ำเปรี้ยว

ฉะเชิงเทรา เขต 1

3 ก.ค. 2549

นางพวงเพชร กันยาบาล

471

ชิดใจชื่น

บ้านสร้าง

ปราจีนบุรี

3 ก.ค. 2549

นางพวงเพชร กันยาบาล

472

พนมศึกษา

พนม

สุราษฎร์ธานี เขต 2

3 ก.ค. 2549

ดร. อรทัย มูลคำ

473

ท่าชนะ

ท่าชนะ

สุราษฎร์ธานี เขต 2

4 ก.ค. 2549

ดร. อรทัย มูลคำ

474

ไชยาวิทยา

ไชยา

สุราษฎร์ธานี เขต 2

4 ก.ค. 2549

ดร. อรทัย มูลคำ

475

ปราจีนกัลยาณี

เมืองปราจีนบุรี

ปราจีนบุรี

4 ก.ค. 2549

นางพวงเพชร กันยาบาล

476

เมืองสรวงวิทยา

เมืองสรวง

ร้อยเอ็ด เขต 2

12 ก.ค. 2549

นางชัดเจน ไทยแท้

477

ท้ายเหมืองวิทยา

ท้ายเหมือง

พังงา

12 ก.ค. 2549

ดร. อรทัย มูลคำ

478

ดีบุกพังงาวิทยายน

เมืองพังงา

พังงา

12 ก.ค. 2549

ดร. อรทัย มูลคำ

479

หนองกุงศรีวิทยาคาร

หนองกุงศรี

กาฬสินธุ์ เขต 2

12 ก.ค. 2549

ดร. อดิศักดิ์ จินดานุกูล

480

ดอนกลอยวิทยาคาร

ก. หนองฮี

ร้อยเอ็ด เขต 2

13 ก.ค. 2549

นางชัดเจน ไทยแท้

481

ทรายทองวิทยา

โพนทราย

ร้อยเอ็ด เขต 2

13 ก.ค. 2549

นางชัดเจน ไทยแท้

482

กะปงพิทยาคม

กะปง

พังงา

13 ก.ค. 2549

ดร. อรทัย มูลคำ

483

ตะกั่วป่า "เสนานุกูล"

ตะกั่วป่า

พังงา

13 ก.ค. 2549

ดร. อรทัย มูลคำ

484

กุฉินารายณ์

กุฉินารายณ์

กาฬสินธุ์ เขต 3

13 ก.ค. 2549

ผอ.สพท.กาฬสินธุ์ เขต 1 และ ดร. อดิศักดิ์ จินดานุกูล

485

ห้วยผึ้งพิทยา

ห้วยผึ้ง

กาฬสินธุ์ เขต 3

13 ก.ค. 2549

ผอ.สพท.กาฬสินธุ์ เขต 1 และ ดร. อดิศักดิ์ จินดานุกูล

486

สหัสขันธ์ศึกษา

สหัสขันธ์

กาฬสินธุ์ เขต 1

14 ก.ค. 2549

ดร. อดิศักดิ์ จินดานุกูล

487

มิตรภาพ

แกดำ

มหาสารคาม เขต 1

14 ก.ค. 2549

ผอ.สพท.ร้อยเอ็ด เขต 2
และ นางชัดเจน ไทยแท้

488

นาดูนประชาสรรพ์

นาดูน

มหาสารคาม เขต 2

14 ก.ค. 2549

นางชัดเจน ไทยแท้

489

ชุมชนบ้านหัวขัว

เปือยน้อย

ขอนแก่น เขต 2

15 ก.ค. 2549

นางชัดเจน ไทยแท้

490

ชุมชนบ้านชนบท

ชนบท

ขอนแก่น เขต 2

15 ก.ค. 2549

นางชัดเจน ไทยแท้

491

โรงเรียนสิชลคุณาธารวิทยา

สิชล

นครศรีธรรมราช เขต 4

15 ก.ค. 2549

ผอ. สพท. ตรัง เขต 2

492

โรงเรียนเคียงศิริ

ก. นบพิตำ

นครศรีธรรมราช เขต 4

15 ก.ค. 2549

ผอ. สพท. ตรัง เขต 2

493

สิรินธรวิทยานุสรณ์

สิรินธร

อุบลราชธานี เขต 3

17 ก.ค. 2549

นางชัดเจน ไทยแท้

494

บ้านยางน้อย

เขื่องใน

อุบลราชธานี เขต 1

17 ก.ค. 2549

ดร. อดิศักดิ์ จินดานุกูล

495

ศรีรัตนวิทยา

ศรีรัตนะ

ศรีสะเกษ เขต 4

18 ก.ค. 2549

ผอ. สพท. อุบลราชธานี เขต 1
และ นางชัดเจน ไทยแท้

496

บึงมะลูวิทยา

กันทรลักษ์

ศรีสะเกษ เขต 4

19 ก.ค. 2549

นางชัดเจน ไทยแท้

497

ศรีเมืองวิทยาคาร

ศรีเมืองใหม่

อุบลราชธานี เขต 3

19 ก.ค. 2549

ดร. อดิศักดิ์ จินดานุกูล

498

ตระการพืชผล

ตระการพืชผล

อุบลราชธานี เขต 2

19 ก.ค. 2549

ดร. อดิศักดิ์ จินดานุกูล

499

โนนค้อวิทยาคม

โนนคูณ

ศรีสะเกษ เขต 1

20 ก.ค. 2549

นางชัดเจน ไทยแท้

500

โขงเจียมวิทยาคม

โขงเจียม

อุบลราชธานี เขต 3

20 ก.ค. 2549

ดร. อดิศักดิ์ จินดานุกูล

501

อ่างศิลา

พิบูลมังสาหาร

อุบลราชธานี เขต 3

20 ก.ค. 2549

ดร. อดิศักดิ์ จินดานุกูล

502

เทพศิรินทรลาดหญ้า

เมืองกาญจนบุรี

กาญจนบุรี เขต 1

20 ก.ค. 2549

นางพวงเพชร กันยาบาล

503

กบินทรวิทยา

กบินทร์บุรี

ปราจีนบุรี

21 ก.ค. 2549

นางพวงเพชร กันยาบาล

504

บึงบูรพ์

บึงบูรพ์

ศรีสะเกษ เขต 2

21 ก.ค. 2549

นางชัดเจน ไทยแท้

505

บ้านท่าช้าง (เขตการทางฯ)

ก. สว่างวีระวงศ์

อุบลราชธานี เขต 4

21 ก.ค. 2549

ดร. อดิศักดิ์ จินดานุกูล

506

คอนสารวิทยาคม

คอนสาร

ชัยภูมิ เขต 2

24 ก.ค. 2549

ผอ. สพท. นครราชสีมา เขต 7 และ นายอดุลย์ วงษ์ใหญ่

507

นาจะหลวย

นาจะหลวย

อุบลราชธานี เขต 5

24 ก.ค. 2549

นายอภิชาต พุทธเจริญ

508

คุระบุรี

คุระบุรี

พังงา

24 ก.ค. 2549

ผอ. สพท. ตรัง เขต 2
และ ดร. อัญชลี เกษสุริยงค์

509

เกาะยาววิทยา

เกาะยาว

พังงา

25 ก.ค. 2549

ผอ. สพท. ตรัง เขต 2
และ ดร. อัญชลี เกษสุริยงค์

510

อนุบาลบ้านบางพระ

ศรีราชา

ชลบุรี เขต 3

25 ก.ค. 2549

นางพวงเพชร กันยาบาล

511

ตากใบ

ตากใบ

นราธิวาส เขต 2

25 ก.ค. 2549

นายประเสริฐ แก้วเพ็ชร

512

มัธยมสุไหงปาดี

สุไหงปาดี

นราธิวาส เขต 2

25 ก.ค. 2549

นายประเสริฐ แก้วเพ็ชร

513

ภัทรบพิตร

เมืองบุรีรัมย์

บุรีรัมย์ เขต 1

26 ก.ค. 2549

ผอ. สพท. สุรินทร์ เขต 1
และ นางชัดเจน ไทยแท้

514

ศรีวารินทร์

ศรีสาคร

นราธิวาส เขต 1

26 ก.ค. 2549

ผอ. สพท. ตรัง เขต 2
และ นางสาววิไลลักษณ์ ภู่ภักดี

515

ห้วยเม็กวิทยาคม

ห้วยเม็ก

กาฬสินธุ์ เขต 2

26 ก.ค. 2549

ผอ. สพท. สกลนคร เขต 1
และ นางชัดเจน ไทยแท้

516

แม่สะเรียง "บริพัตรศึกษา"

แม่สะเรียง

แม่ฮ่องสอน เขต 2

27 ก.ค. 2549

ดร. อรทัย มูลคำ

517

ปายวิทยาคาร

ปาย

แม่ฮ่องสอน เขต 1

28 ก.ค. 2549

ดร. อรทัย มูลคำ

518

พุทธมงคลวิทยา

เมืองอุทัยธานี

อุทัยธานี

28 ก.ค. 2549

นางพวงเพชร กันยาบาล

519

เลาขวัญราษฎร์บำรุง

เลาขวัญ

กาญจนบุรี เขต 2

31 ก.ค. 2549

นางพวงเพชร กันยาบาล

520

ด่านมะขามเตี้ยวิทยาคม

ด่านมะขามเตี้ย

กาญจนบุรี เขต 1

1 ส.ค. 2549

นางพวงเพชร กันยาบาล

521

บ้านห้วยมงคล

หัวหิน

ประจวบคีรีขันธ์ เขต 2

1 ส.ค. 2549

ผอ. สพท. เพชรบุรี เขต 2
และ นายพิทักษ์ ม้าฮอส

522

โสภาพิทยาภรณ์

สุวรรณภูมิ

ร้อยเอ็ด เขต 2

1 ส.ค. 2549

นางชัดเจน ไทยแท้

523

อนุบาลวัดนางนอง

จอมทอง

กรุงเทพมหานคร เขต 3

2 ส.ค. 2549

นายวินัย รอดจ่าย

524

ยางอู้มวิทยาคาร

ท่าคันโท

กาฬสินธุ์ เขต 2

2 ส.ค. 2549

ผอ. สพท. สกลนคร เขต 1
และ นางชัดเจน ไทยแท้

525

วัดจันทราวาส (ศุขประสารราษฎร์)

เมืองเพชรบุรี

เพชรบุรี เขต 1

3 ส.ค. 2549

นางพวงเพชร กันยาบาล

526

บ้านแหลมวิทยา

บ้านแหลม

เพชรบุรี เขต 1

3 ส.ค. 2549

นางพวงเพชร กันยาบาล

527

ฮอดพิทยาคม

ฮอด

เชียงใหม่ เขต 1

7 ส.ค. 2549

นายอภิชาต พุทธเจริญ

528

วัดพุทธบูชา

ทุ่งครุ

กรุงเทพมหานคร เขต 3

8 ส.ค. 2549

นางพวงเพชร กันยาบาล

529

หนองสองห้องวิทยา

หนองสองห้อง

ขอนแก่น เขต 3

8 ส.ค. 2549

ผอ. สพท. ขอนแก่น เขต 2
และ นางชัดเจน ไทยแท้

530

บ้านนาจาน

ก. นาเยีย

อุบลราชธานี เขต 4

8 ส.ค. 2549

ดร. อดิศักดิ์ จินดานุกูล

531

พิปูนสังฆรักษ์ประชาอุทิศ

พิปูน

นครศรีธรรมราช เขต 2

8 ส.ค. 2549

ผอ. สพท. ตรัง เขต 2
และ ดร. อัญชลี เกษสุริยงค์

532

ท่าฉางวิทยาคาร

ท่าฉาง

สุราษฎร์ธานี เขต 2

8 ส.ค. 2549

ดร. อรทัย มูลคำ

533

แวงใหญ่วิทยาคม

แวงใหญ่

ขอนแก่น เขต 3

9 ส.ค. 2549

ผอ. สพท. ขอนแก่น เขต 2
และ นางชัดเจน ไทยแท้

534

มัธยมสิริวัณวรี 3 ฉะเชิงเทรา

ท่าตะเกียบ

ฉะเชิงเทรา เขต 2

9 ส.ค. 2549

นางพวงเพชร กันยาบาล

535

ขามสะแกแสง

ขามสะแกแสง

นครราชสีมา เขต 5

9 ส.ค. 2549

ผอ. สพท. นครราชสีมา เขต 7
และ นายอดุลย์ วงษ์ใหญ่

536

ลองวิทยา

ลอง

แพร่ เขต 2

9 ส.ค. 2549

นายอภิชาต พุทธเจริญ

537

วังชิ้นวิทยา

วังชิ้น

แพร่ เขต 2

9 ส.ค. 2549

นายอภิชาต พุทธเจริญ

538

เคียนซาพิทยาคม

เคียนซา

สุราษฎร์ธานี เขต 3

9 ส.ค. 2549

ดร. อรทัย มูลคำ

539

บางขันวิทยา

บางขัน

นครศรีธรรมราช เขต 2

9 ส.ค. 2549

ผอ. สพท. ตรัง เขต 2
และ ดร. อัญชลี เกษสุริยงค์

540

สวีวิทยา

สวี

ชุมพร เขต 2

9 ส.ค. 2549

นายปราโมทย์ แก้วสุข

541

ชุมชนโพนเมืองวิทยา

ก. เหล่าเสือโก้ก

อุบลราชธานี เขต 1

9 ส.ค. 2549

ดร. อดิศักดิ์ จินดานุกูล

542

บ้านหลวง

บ้านหลวง

น่าน เขต 1

10 ส.ค. 2549

นายอภิชาต พุทธเจริญ

543

แวงน้อยศึกษา

แวงน้อย

ขอนแก่น เขต 3

10 ส.ค. 2549

ผอ. สพท. ขอนแก่น เขต 2
และ นางชัดเจน ไทยแท้

544

บ้านวังชะโอน

ก. บึงสามัคคี

กำแพงเพชร เขต 2

10 ส.ค. 2549

ผอ. สพท. ตาก เขต 1
และ ดร. อดิศักดิ์ จินดานุกูล

545

ปางศิลาทองศึกษา

ก. ปางศิลาทอง

กำแพงเพชร เขต 2

10 ส.ค. 2549

ผอ. สพท. ตาก เขต 1
และ ดร. อดิศักดิ์ จินดานุกูล

546

เกาะพะงันศึกษา

เกาะพงัน

สุราษฎร์ธานี เขต 1

10 ส.ค. 2549

ดร. อรทัย มูลคำ

547

นาบอน

นาบอน

นครศรีธรรมราช เขต 2

10 ส.ค. 2549

ผอ. สพท. ตรัง เขต 2
และ ดร. อัญชลี เกษสุริยงค์

548

เมืองชุมพรวิทยา

เมือง

ชุมพร เขต 1

10 ส.ค. 2549

นางพวงเพชร กันยาบาล

549

ปะทิววิทยา

ปะทิว

ชุมพร เขต 1

10 ส.ค. 2549

นางพวงเพชร กันยาบาล

550

ราชสถิตย์วิทยา

ไชโย

อ่างทอง

10 ส.ค. 2549

ผอ. สพท. พระนครศรีอยุธยา เขต 2
และ น.ส. เสาวณีย์ สุภรสุข

551

หนองแซงวิทยาคม

ก. บ้านแฮด

ขอนแก่น เขต 2

11 ส.ค. 2549

นางชัดเจน ไทยแท้

552

บ้านมูลนาค

ก. โคกโพธิ์ชัย

ขอนแก่น เขต 2

11 ส.ค. 2549

นางชัดเจน ไทยแท้

553

บรรพตพิสัยพิทยาคม

บรรพตพิสัย

นครสวรรค์ เขต 2

11 ส.ค. 2549

ดร. อดิศักดิ์ จินดานุกูล

554

เกาะสมุย

เกาะสมุย

สุราษฎร์ธานี เขต 1

11 ส.ค. 2549

ดร. อรทัย มูลคำ

555

เมืองหลังสวน

หลังสวน

ชุมพร เขต 2

11 ส.ค. 2549

นายปราโมทย์ แก้วสุข

556

พะโต๊ะวิทยา

พะโต๊ะ

ชุมพร เขต 2

11 ส.ค. 2549

นางพวงเพชร กันยาบาล

557

ทุ่งใหญ่วิทยาคม

ทุ่งใหญ่

นครศรีธรรมราช เขต 2

11 ส.ค. 2549

ผอ. สพท. นราธิวาส เขต 1
และ ดร. อัญชลี เกษสุริยงค์

558

ละหานทรายรัชดาภิเษก

ละหานทราย

บุรีรัมย์ เขต 3

15 ส.ค. 2549

นางชัดเจน ไทยแท้

559

หว้านใหญ่วิทยา

หว้านใหญ่

มุกดาหาร

15 ส.ค. 2549

ผอ. สพท. ร้อยเอ็ด เขต 2
และ ดร. อดิศักดิ์ จินดานุกูล

560

ดอนเมืองจาตุรจินดา

ดอนเมือง

กรุงเทพมหานคร เขต 2

16 ส.ค. 2549

นายวินัย รอดจ่าย

561

บ้านชาด

ก. นาคู

กาฬสินธุ์ เขต 3

16 ส.ค. 2549

ดร. อดิศักดิ์ จินดานุกูล

562

คำม่วง

คำม่วง

กาฬสินธุ์ เขต 3

16 ส.ค. 2549

ดร. อดิศักดิ์ จินดานุกูล

563

ทุ่งเสลี่ยมชนูปถัมภ์

ทุ่งเสลี่ยม

สุโขทัย เขต 2

16 ส.ค. 2549

นายอภิชาต พุทธเจริญ

564

ศรีสำโรงชนูปถัมภ์

ศรีสำโรง

สุโขทัย เขต 2

17 ส.ค. 2549

นายอภิชาต พุทธเจริญ

565

วัดคุ้งยางใหญ่

เมืองสุโขทัย

สุโขทัย เขต 1

17 ส.ค. 2549

นายอภิชาต พุทธเจริญ

566

บ้านหนองกุงน้อย

ก. สามชัย

กาฬสินธุ์ เขต 1

17 ส.ค. 2549

ดร. อดิศักดิ์ จินดานุกูล

567

ดงพยุงสงเคราะห์

ก. ดอนจาน

กาฬสินธุ์ เขต 1

17 ส.ค. 2549

ดร. อดิศักดิ์ จินดานุกูล

568

โคกประสิทธิ์วิทยา

ก. ฆ้องชัย

กาฬสินธุ์ เขต 2

18 ส.ค. 2549

ดร. อดิศักดิ์ จินดานุกูล

569

โดมประดิษฐ์วิทยา

น้ำยืน

อุบลราชธานี เขต 5

18 ส.ค. 49

นายอภิชาต พุทธเจริญ

570

บ้านเด่นวัว

ก. วังเจ้า

ตาก เขต 1

18 ส.ค. 2549

นายอภิชาต พุทธเจริญ

571

บ้านด่านลานหอยวิทยา

บ้านด่านลานหอย

สุโขทัย เขต 1

18 ส.ค. 2549

นายอภิชาต พุทธเจริญ

572

มณีเสวตรอุปถัมภ์

นาดี

ปราจีนบุรี

19 ส.ค. 2549

นางพวงเพชร กันยาบาล

573

คลองน้ำใสวิทยาคาร

อรัญประเทศ

สระแก้ว เขต 2

21 ส.ค. 2549

นางพวงเพชร กันยาบาล

574

วัฒนานคร

วัฒนานคร

สระแก้ว เขต 2

21 ส.ค. 2549

นางพวงเพชร กันยาบาล

575

อนุบาลสักสันเชียงใหม่

เทิง

เชียงราย เขต 4

21 ส.ค. 2549

นายอภิชาต พุทธเจริญ

576

เวียงเชียงรุ้งวิทยา

ก. เวียงเชียงรุ้ง

เชียงราย เขต 1

21 ส.ค. 2549

นายอภิชาต พุทธเจริญ

577

ทวีธาภิเศก 2

บางขุนเทียน

กรุงเทพมหานคร เขต 3

22 ส.ค. 2549

นายวินัย รอดจ่าย

578

สระโบสถ์วิทยาคาร

สระโบสถ์

ลพบุรี เขต 2

22 ส.ค. 2549

นางพวงเพชร กันยาบาล

579

สวนพระยาวิทยา

จะแนะ

นราธิวาส เขต 2

22 ส.ค. 2549

ผอ. สพท. นราธิวาส เขต 1
และ ดร. อัญชลี เกษสุริยงค์

580

บ้านวังตามัว

เมืองนครพนม

นครพนม เขต 1

22 ส.ค. 2549

ดร. อดิศักดิ์ จินดานุกูล

581

บ้านนาตงสหราษฎร์อุทิศ

โพนนาแก้ว

สกลนคร เขต 1

22 ส.ค. 2549

ดร. อดิศักดิ์ จินดานุกูล

582

เบญจลักษณ์พิทยา

เบญจลักษณ์

ศรีสะเกษ เขต 4

22 ส.ค. 2549

นางชัดเจน ไทยแท้

583

บ้านเจาะไอร้อง

เจาะไอร้อง

นราธิวาส เขต 2

23 ส.ค. 2549

ผอ. สพท. นราธิวาส เขต 1
และ ดร. อัญชลี เกษสุริยงค์

584

ทับสะแกวิทยา

ทับสะแก

ประจวบคีรีขันธ์ เขต 1

23 ส.ค. 2549

นางพวงเพชร กันยาบาล

585

น้ำอูนเจริญวิทยา

นิคมน้ำอูน

สกลนคร เขต 2

23 ส.ค. 2549

ผอ. สพท. สกลนคร เขต 1
และ ดร. อดิศักดิ์ จินดานุกูล

586

กุดบากพัฒนาศึกษา

กุดบาก

สกลนคร เขต 2

23 ส.ค. 2549

ผอ. สพท. สกลนคร เขต 1
และ ดร. อดิศักดิ์ จินดานุกูล

587

ศรีบุญเรืองวิทยาคาร

ศรีบุญเรือง

หนองบัวลำภู เขต 1

23 ส.ค. 2549

ผอ.สพท.อุดร เขต 1
และ นายอภิชาต พุทธเจริญ

588

โซ่พิสัยพิทยาคม

โซ่พิสัย

หนองคาย เขต 2

24 ส.ค. 2549

นายอภิชาต พุทธเจริญ

589

ไทยรัฐวิทยา 80

สะเดา

สงขลา เขต 3

24 ส.ค. 2549

ผอ. สพท. ตรัง เขต 2
และ นางสาววิไลลักษณ์ ภู่ภักดี

590

เวียงสุวรรณวิทยาคม

แว้ง

นราธิวาส เขต 2

24 ส.ค. 2549

ดร. อรทัย มูลคำ

591

มัธยมวาริชภูมิ

วาริชภูมิ

สกลนคร เขต 2

24 ส.ค. 2549

ผอ. สพท. สกลนคร เขต 1
และ ดร. อดิศักดิ์ จินดานุกูล

592

บางสะพานน้อยวิทยาคม

บางสะพานน้อย

ประจวบคีรีขันธ์ เขต 1

24 ส.ค. 2549

นางพวงเพชร กันยาบาล

593

พรรณาวุฒาจารย์

พรรณานิคม

สกลนคร เขต 2

P>25 ส.ค. 2549

ผอ. สพท. สกลนคร เขต 1
และ ดร. อดิศักดิ์ จินดานุกูล

594

เทพา

เทพา

สงขลา เขต 3

25 ส.ค. 2549

นางพวงเพชร กันยาบาล

595

นาทวีวิทยาคม

นาทวี

สงขลา เขต 3

25 ส.ค. 2549

ผอ. สพท. ตรัง 1
และ นางสาววิไลลักษณ์ ภู่ภักดี

596

บ้านกำแพงเพชร

รัตภูมิ

สงขลา เขต 2

25 ส.ค. 2549

ผอ. สพท. นราธิวาส เขต 1
และ นางสาวบุญญลักษณ์ พิมพา

597

สุคิรินวิทยา

สุคิริน

นราธิวาส เขต 2

25 ส.ค. 2549

ดร. อรทัย มูลคำ

598

สร้างคอมวิทยา

สร้างคอม

อุดรธานี เขต 1

25 ส.ค. 2549

นายอภิชาต พุทธเจริญ

599

บางบัวทอง

บางบัวทอง

นนทบุรี เขต 2

25 ส.ค. 2549

นายปราโมทย์ แก้วสุข

600

บ้านทำเนียบ

คีรีรัฐนิคม

สุราษฎร์ธานี เขต 2

26 ส.ค. 2549

นางพวงเพชร กันยาบาล

601

พรหมบุรีรัชดาภิเษก

พรหมบุรี

สิงห์บุรี

26 ส.ค. 2549

นายวินัย รอดจ่าย

602

นาด้วงวิทยา

นาด้วง

สพท.เลย เขต 1

31 ส.ค. 2549

นายอภิชาต พุทธเจริญ

603

ขามทะเลสอวิทยา

ขามทะเลสอ

นครราชสีมา เขต 5

1 ก.ย. 2549

ผอ. สพท. นครราชสีมา เขต 7
และ นายอดุลย์ วงษ์ใหญ่

604

ท่าลี่วิทยา

ท่าลี่

เลย เขต 1

1 ก.ย. 2549

นายอภิชาต พุทธเจริญ

605

แก่งหางแมวพิทยาคาร

แก่งหางแมว

จันทบุรี เขต 1

1 ก.ย. 2549

นางพวงเพชร กันยาบาล

606

นาแห้ววิทยา

นาแห้ว

เลย เขต 1

2 ก.ย. 2549

นายอภิชาต พุทธเจริญ

607

ชุมชนบ้านโคกสวาย

โนนไทย

นครราชสีมา เขต 5

4 ก.ย. 2549

ผอ. สพท. นครราชสีมา เขต 7
และ นายอดุลย์ วงษ์ใหญ่

608

บ้านเขือง

ก. เชียงขวัญ

ร้อยเอ็ด เขต 1

4 ก.ย. 2549

ผอ. สพท. กาฬสินธุ์ เขต 1
และ ดร. อดิศักดิ์ จินดานุกูล

609

ชุมชนบ้านสีแก้ว

เมืองร้อยเอ็ด

ร้อยเอ็ด เขต 1

4 ก.ย. 2549

ผอ. สพท. กาฬสินธุ์ เขต 1
และ ดร. อดิศักดิ์ จินดานุกูล

610

เมืองปัตตานี

เมืองปัตตานี

ปัตตานี เขต 1

4 ก.ย. 2549

ผอ. สพท. นราธิวาส เขต 1
และ นางสาวบุญญลักษณ์ พิมพา

611

วังกะพ้อพิทยาคม

กะพ้อ

ปัตตานี เขต 1

4 ก.ย. 2549

นายปราโมทย์ แก้วสุข

612

สวรรค์อนันต์วิทยา 2

สวรรคโลก

สุโขทัย เขต 2

4 ก.ย. 2549

นายอภิชาต พุทธเจริญ

613

บางบาล

บางบาล

พระนครศรีอยุธยา เขต 2

4 ก.ย. 2549

นางพวงเพชร กันยาบาล

614

ท่าสองยางวิทยาคม

ท่าสองยาง

ตาก เขต 2

5 ก.ย. 2549

ผอ.สพท.ตาก เขต 1
และ นายอภิชาต พุทธเจริญ

615

ธวัชบุรีวิทยาคม

ธวัชบุรี

ร้อยเอ็ด เขต 1

5 ก.ย. 2549

ผอ.สพท. กาฬสินธุ์ เขต 1
และ ดร. อดิศักดิ์ จินดานุกูล

616

ไม้แก่นกิตติวิทย์

ไม้แก่น

ปัตตานี เขต 1

5 ก.ย. 2549

ผอ.สพท. นราธิวาส เขต 1
และ นางสาวบุญญลักษณ์ พิมพา

617

ท่าข้ามวิทยาคาร

ปะนาเระ

ปัตตานี เขต 1

5 ก.ย. 2549

นายปราโมทย์ แก้วสุข

618

เกาะขันประชาภิบาล

ชะอวด

นครศรีธรรมราช เขต 3

5 ก.ย. 2549

ผอ. สพท. กระบี่
และ ดร. อัญชลี เกษสุริยงค์

619

วัดด่านช้าง

ด่านช้าง

สุพรรณบุรี เขต 3

5 ก.ย. 2549

นางพวงเพชร กันยาบาล

620

หนองหญ้าไซวิทยา

หนองหญ้าไซ

สุพรรณบุรี เขต 3

5 ก.ย. 2549

นางพวงเพชร กันยาบาล

621

วรคุณอุปถัมภ์

เมืองจันทร์

ศรีสะเกษ เขต 2

5 ก.ย. 2549

นางชัดเจน ไทยแท้

622

กระสังพิทยาคม

กระสัง

บุรีรัมย์ เขต 2

6 ก.ย. 2549

ผอ. สพท. บุรีรัมย์ เขต 1
และ นางชัดเจน ไทยแท้

623

สามตำบลวิทยาประชาสรรค์

จุฬาภรณ์

นครศรีธรรมราช เขต 3

6 ก.ย. 2549

ผอ. สพท. กระบี่
และ ดร. อัญชลี เกษสุริยงค์

624

วัดเสม็ดเหนือ

บางคล้า

ฉะเชิงเทรา เขต 2

7 ก.ย. 2549

นางพวงเพชร กันยาบาล

625

บ้านซับใหญ่

ก. ซับใหญ่

ชัยภูมิ เขต 3

7 ก.ย. 2549

ผอ. สพท. นครราชสีมา เขต 7
และ นายอดุลย์ วงษ์ใหญ่

626

ไผ่แก้ววิทยา

แปลงยาว

ฉะเชิงเทรา เขต 2

7 ก.ย. 2549

นางพวงเพชร กันยาบาล

627

บ้านบ่อใหญ่

บรบือ

มหาสารคาม เขต 2

7 ก.ย. 2549

ผอ. สพท. ร้อยเอ็ด เขต 1
และ นางชัดเจน ไทยแท้

628

บ้านบางพระ

เชียรใหญ่

นครศรีธรรมราช เขต 3

7 ก.ย. 2549

ผอ. สพท. กระบี่
และ ดร. อัญชลี เกษสุริยงค์

629

ตาพระยา

ตาพระยา

สระแก้ว เขต 2

8 ก.ย. 2549

นางพวงเพชร กันยาบาล

630

ร่อนพิบูลย์

ร่อนพิบูลย์

นครศรีธรรมราช เขต 3

8 ก.ย. 2549

ผอ. สพท. กระบี่
และ ดร. อัญชลี เกษสุริยงค์

631

รามวิทยา รัชมังคลาภิเษก

เมืองสุรินทร์

สุรินทร์ เขต 1

11 ก.ย. 2549

นางชัดเจน ไทยแท้

632

ละแมวิทยา

ละแม

ชุมพร เขต 2

8 ส.ค. 2549

นายปราโมทย์ แก้วสุข

633

บันนังสตาอินทรฉัตร มิตรภาพที่ 200

บันนังสตา

ยะลา เขต 2

12 ก.ย. 2549

ผอ. สพท. นราธิวาส เขต 1
และ ดร. อัญชลี เกษสุริยงค์

634

บ้านห้วยตามอญ

ภูสิงห์

ศรีสะเกษ เขต 3

13 ก.ย. 2549

ผอ. สพท. อุบลราชธานี เขต 1
และ นางชัดเจน ไทยแท้

635

บ้านคลองสิบสาม

เขาฉกรรจ์

สระแก้ว เขต 1

13 ก.ย. 2549

นางพวงเพชร กันยาบาล

636

บ้านวังใหม่

ก. วังสมบูรณ์

สระแก้ว เขต 1

13 ก.ย. 2549

นางพวงเพชร กันยาบาล

637

บ้านเปือยใหญ่ชาติหนองบ่อ

ก. โนนศิลา

ขอนแก่น เขต 2

13 ก.ย. 2549

นางชัดเจน ไทยแท้

638

โนนข่าวิทยา

พล

ขอนแก่น เขต 3

13 ก.ย. 2549

ผอ. สพท. ขอนแก่น เขต 2
และ นางชัดเจน ไทยแท้

639

ทุ่งโพธิ์พิทยา

ตะพานหิน

พิจิตร เขต 2

13 ก.ย. 2549

ดร. อดิศักดิ์ จินดานุกูล

640

วังตะกูราษฎร์อุทิศ

บางมูลนาก

พิจิตร เขต 2

13 ก.ย. 2549

ดร. อดิศักดิ์ จินดานุกูล

641

สำนักขุนเณร (หลวงพ่อเขียนอุทิศ)

ก. ดงเจริญ

พิจิตร เขต 2

14 ก.ย. 2549

ดร. อดิศักดิ์ จินดานุกูล

642

พระราชประสงค์บ้านทรายขาว

ทุ่งยางแดง

ปัตตานี เขต 2

14 ก.ย. 2549

ผอ. สพท. ตรัง เขต 2
และ ดร. อัญชลี เกษสุริยงค์

643

คลองหาดพิทยาคม

คลองหาด

สระแก้ว เขต 1

14 ก.ย. 2549

นางพวงเพชร กันยาบาล

644

ไพศาลีพิทยา

ไพศาลี

นครสวรรค์ เขต 3

15 ก.ย. 2549

ดร. อดิศักดิ์ จินดานุกูล

645

ประตูโพธิ์วิทยา

ยะรัง

ปัตตานี เขต 2

15 ก.ย. 2549

ผอ. สพท. นราธิวาส เขต 1
และ ดร. อัญชลี เกษสุริยงค์

646

ห้วยกระเจาพิทยาคม

ห้วยกระเจา

กาญจนบุรี เขต 2

15 ก.ย. 2549

นางพวงเพชร กันยาบาล

647

บ้านบาละ

กาบัง

ยะลา เขต 2

18 ก.ย. 2549

ผอ. สพท. ตรัง เขต 1
และ ดร. อัญชลี เกษสุริยงค์

648

ห้วยราชพิทยาคม

ห้วยราช

บุรีรัมย์ เขต 2

18 ก.ย. 2549

ผอ. สพท. บุรีรัมย์ เขต 1
และ นางชัดเจน ไทยแท้

649

อนุบาลปางมะผ้า

ปางมะผ้า

แม่ฮ่องสอน เขต 1

18 ก.ย. 2549

ดร. อรทัย มูลคำ

650

หนองหญ้าปล้องวิทยา

หนองหญ้าปล้อง

เพชรบุรี เขต 1

18 ก.ย. 2549

นางพวงเพชร กันยาบาล

651

สกลวิสุทธิ

บางคณที

สมุทรสงคราม

18 ก.ย. 2549

นางพวงเพชร กันยาบาล

652

เจริญศิลป์ศึกษา "โพธิ์คำอนุสรณ์"

เจริญศิลป์

สกลนคร เขต 3

18 ก.ย. 2549

ดร. อดิศักดิ์ จินดานุกูล

653

มัธยมยางสีสุราช

ยางสีสุราช

มหาสารคาม เขต 2

18 ก.ย. 2549

ผอ. สพท. ร้อยเอ็ด เขต 1
และ นางชัดเจน ไทยแท้

654

สหราษฎร์รังสฤษดิ์

ศรีสงคราม

นครพนม เขต 2

19 ก.ย. 2549

ดร. อดิศักดิ์ จินดานุกูล

655

นาหว้าพิทยาคม "ธาตุประสิทธิ์ประชานุเคราะห์

นาหว้า

นครพนม เขต 2

19 ก.ย. 2549

ดร. อดิศักดิ์ จินดานุกูล

656

นาโพธิ์พิทยาคม

นาโพธิ์

บุรีรัมย์ เขต 4

19 ก.ย. 2549

ผอ. สพท. บุรีรัมย์ เขต 1
และ นางชัดเจน ไทยแท้

657

พานทอง

พานทอง

ชลบุรี เขต 2

19 ก.ย. 2549

นางพวงเพชร กันยาบาล

658

ยะหาศิรยานุกูล

ยะหา

ยะลา เขต 2

19 ก.ย. 2549

ผอ. สพท. ตรัง เขต 1
และ ดร. อัญชลี เกษสุริยงค์

659

อนุบาลเม็งราย (สันสลีก)

พญาเม็งราย

เชียงราย เขต 4

20 ก.ย. 2549

ผอ. สพท. เชียงราย เขต 4

660

บ้านห้วยโก๋น

เฉลิมพระเกียรติ

น่าน เขต 2

21 ก.ย. 2549

ดร. อรทัย มูลคำ

661

ท่าวังผาประชารัฐวิทยาคาร

ท่าวังผา

น่าน เขต 2

21 ก.ย. 2549

ดร. อรทัย มูลคำ

662

ช่องพรานวิทยา

โพธาราม

ราชบุรี เขต 2

21 ก.ย. 2549

ผอ. สพท. สมุทรปราการ เขต 1
และ นางสาวอัมพร หุตะสิทธิ์

663

นาทมวิทยา

นาทม

นครพนม เขต 2

21 ก.ย. 2549

ดร. อดิศักดิ์ จินดานุกูล

664

บ้านดอนกลาง

บ้านแพง

นครพนม เขต 2

21 ก.ย. 2549

ดร. อดิศักดิ์ จินดานุกูล

665

ทุ่งฝนวิทยาคาร

ทุ่งฝน

อุดรธานี เขต 3

21 ก.ย. 2549

นายอภิชาต พุทธเจริญ

666

บ้านหนองผักแว่น

ก. วังยาง

นครพนม เขต 1

22 ก.ย. 2549

ดร. อดิศักดิ์ จินดานุกูล

667

อ่างห้วยยาง

เมืองนครราชสีมา

นครราชสีมา เขต 1

22 ก.ย. 2549

ผอ.สพท.นครราชสีมา เขต 7
และนางสุพร รักบำรุง

668

ชัยบุรีพิทยา

ชัยบุรี

สุราษฎร์ธานี เขต 3

22 ก.ย. 2549

นางพวงเพชร กันยาบาล

669

บึงกาฬ

บึงกาฬ

หนองคาย เขต 3

22 ก.ย. 2549

นายอภิชาต พุทธเจริญ

670

ศรีวิไลวิทยา

ศรีวิไล

หนองคาย เขต 3

22 ก.ย. 2549

นายอภิชาต พุทธเจริญ

671

หนองฉิม (สิงห์จันทร์บำรุง)

เนินสง่า

ชัยภูมิ เขต 3

23 ก.ย. 2549

ผอ.สพท.นครราชสีมา เขต ๗
และนางสุพร รักบำรุง

672

ปากคาดพิทยาคม

ปากคาด

หนองคาย เขต 2

23 ก.ย. 2549

นายอภิชาต พุทธเจริญ

673

บ้านหนองหญ้าปล้อง

บ้านนาเดิม

สุราษฎร์ธานี เขต 3

23 ก.ย. 2549

นางพวงเพชร กันยาบาล

674

เซกา

เซกา

หนองคาย เขต 3

24 ก.ย. 2549

นายอภิชาต พุทธเจริญ

675

ชุมชนประทาย

ประทาย

นครราชสีมา เขต 7

25 ก.ย. 2549

ผอ.สพท.นครราชสีมา เขต 2
และ นายอดุลย์ วงษ์ใหญ่

676

เขาสวนกวางวิทยานุกูล

เขาสวนกวาง

ขอนแก่น เขต 4

25 ก.ย. 2549

นางชัดเจน ไทยแท้

677

คูคำพิทยาสรรพ์

ซำสูง

ขอนแก่น เขต 4

25 ก.ย. 2549

นางชัดเจน ไทยแท้

678

ท่าบ่อ

ท่าบ่อ

หนองคาย เขต 1

25 ก.ย. 2549

นายอภิชาต พุทธเจริญ

679

แม่ลานวิทยา

แม่ลาน

ปัตตานี เขต 2

25 ก.ย. 2549

นายสุนันท์ เทพศรี

680

สัตหีบวิทยาคม

สัตหีบ

ชลบุรี เขต 3

25 ก.ย. 2549

นางพวงเพชร กันยาบาล

681

ชุมชนเมืองหนองสูง

หนองสูง

มุกดาหาร

25 ก.ย. 2549

ผอ.สพท. ร้อยเอ็ด เขต 2
และ ดร. อดิศักดิ์ จินดานุกูล

682

ผาเมืองวิทยาคม

หล่มสัก

เพชรบูรณ์ เขต 2

25 ก.ย. 2549

ผอ.สพท. พิจิตร เขต 1
และ ดร. อดิศักดิ์ จินดานุกูล

683

เมืองราดวิทยาคม

หล่มเก่า

เพชรบูรณ์ เขต 2

25 ก.ย. 2549

ผอ.สพท. พิจิตร เขต 1
และ ดร. อดิศักดิ์ จินดานุกูล

684

บ้านกาบิน

กุดข้าวปุ้น

อุบลราชธานี เขต 2

25 ก.ย. 2549

ดร. อดิศักดิ์ จินดานุกูล

685

บ้านนาชุม

ก. นาตาล

อุบลราชธานี เขต 2

25 ก.ย. 2549

ดร. อดิศักดิ์ จินดานุกูล

686

ลาดปลาเค้าพิทยาคม

ลาดพร้าว

กรุงเทพมหานคร เขต 2

26 ก.ย. 2549

ดร. อรทัย มูลคำ

687

วัดโพธิ์ผักไห่ (เวชพันธุ์อนุสรณ์)

ผักไห่

พระนครศรีอยุธยา เขต 2

26 ก.ย. 2549

นางพวงเพชร กันยาบาล

688

อนุบาลชุมชนชุมพวงวิทยา

ชุมพวง

นครราชสีมา เขต 7

26 ก.ย. 2549

ผอ.สพท.นครราชสีมา เขต 2
และนายอดุลย์ วงษ์ใหญ่

689

ศิริราษฎร์สามัคคี

มายอ

ปัตตานี เขต 2

26 ก.ย. 2549

นายสุนันท์ เทพศรี

690

ร่มเกล้าเขาค้อ เพชรบูรณ์

เขาค้อ

เพชรบูรณ์ เขต 2

26 ก.ย. 2549

ผอ.สพท. พิจิตร เขต 1
และ ดร. อดิศักดิ์ จินดานุกูล

691

วัดเจ้ามูล

บางกอกใหญ่

กรุงเทพมหานคร เขต 3

27 ก.ย. 2549

ดร. อรทัย มูลคำ

692

อู่ทองศึกษาลัย

อู่ทอง

สุพรรณบุรี เขต 2

27 ก.ย. 2549

นางพวงเพชร กันยาบาล

693

ดงขุยวิทยาคม

ชนแดน

เพชรบูรณ์ เขต 1

27 ก.ย. 2549

ผอ.สพท. พิจิตร เขต 1
และ ดร. อดิศักดิ์ จินดานุกูล

694

วังโป่งพิทยาคม

วังโป่ง

เพชรบูรณ์ เขต 1

27 ก.ย. 2549

ผอ.สพท. พิจิตร เขต 1
และ ดร. อดิศักดิ์ จินดานุกูล

695

บ้านโคกโพธิ์

โคกโพธิ์

ปัตตานี เขต 2

27 ก.ย. 2549

นายปราโมทย์ แก้วสุข

696

นาวังศึกษาวิช

นาวัง

หนองบัวลำภู เขต 2

27 ก.ย. 2549

นายอภิชาต พุทธเจริญ

697

สุวรรณคูหาพิทยาสรรค์

สุวรรณคูหา

หนองบัวลำภู เขต 2

27 ก.ย. 2549

นายอภิชาต พุทธเจริญ

698

วัดมุจลินทวาปีวิหาร (เพชรานุกูลกิจ)

หนองจิก

ปัตตานี เขต 2

28 ก.ย. 2549

นายปราโมทย์ แก้วสุข

699

กุดตาดำ (คงฤทธิ์คุรุราษฎร์สามัคคี)

ก. พระทองคำ

นครราชสีมา เขต 5

28 ก.ย. 2549

ผอ.สพท.นครราชสีมา เขต 7
และ นายอดุลย์ วงษ์ใหญ่

700

อนุบาลจุมพลโพนพิสัย

โพนพิสัย

หนองคาย เขต 2

28 ก.ย. 2549

นายอภิชาต พุทธเจริญ

701

ราชสาส์นวิทยา

ราชสาส์น

ฉะเชิงเทรา เขต 2

28 ก.ย. 2549

นางพวงเพชร กันยาบาล

702

โสภณประชาเทวารุทธารักษ์

ก. คลองเขื่อน

ฉะเชิงเทรา เขต 2

28 ก.ย. 2549

นางพวงเพชร กันยาบาล

703

วัดนาคปรก

ภาษีเจริญ

กรุงเทพมหานคร เขต 3

29 ก.ย. 2549

นางวาทินี ธีระตระกูล

704

บ้านกุดสระแก้ว

ก. เทพารักษ์

นครราชสีมา เขต 5

29 ก.ย. 2549

ผอ.สพท.นครราชสีมา เขต 2
และ นายอดุลย์ วงษ์ใหญ่

705

เฝ้าไร่วิทยา

ก. เฝ้าไร่

หนองคาย เขต 2

29 ก.ย. 2549

นายอภิชาต พุทธเจริญ

706

บ้านหนองเตียน

เมืองสระแก้ว

สระแก้ว เขต 1

29 ก.ย. 2549

นางพวงเพชร กันยาบาล

707

วัดบัวโรย

ก. บางเสาธง

สมุทรปราการ เขต 2

29 ก.ย. 2549

ผอ.สพท.สมุทรปราการ เขต 1
และ นางสาวอัมพร หุตะสิทธิ์

708

คลองบ้านพร้าว

สามโคก

ปทุมธานี เขต 1

29 ก.ย. 2549

ผอ. สพท. ตาก เขต 1
และ นายพิทักษ์ ม้าฮอส

709

นวลนรดิศวิทยาคม รัชมังคลาภิเษก

บางบอน

กรุงเทพมหานคร เขต 3

29 ก.ย. 2549

นางพวงเพชร กันยาบาล

710

อนุบาลศรีธาตุ

ศรีธาตุ

อุดรธานี เขต 2

30 ก.ย. 2549

นายอภิชาต พุทธเจริญ

711

วังม่วงวิทยาคม

วังม่วง

สระบุรี เขต 2

30 ก.ย. 2549

นางพวงเพชร กันยาบาล

712

บ้านหนองบัวดง (รัฐราษฎร์วิทยาคม)

ก. ศิลาลาด

ศรีสะเกษ เขต 2

30 ก.ย. 2549

ผอ. สพท. อุบลราชธานี เขต 1
และ นางชัดเจน ไทยแท้

713

สังคมวิทยา

สังคม

หนองคาย เขต 1

1 ต.ค. 2549

นายอภิชาต พุทธเจริญ

714

เกาะสีชัง

เกาะสีชัง

ชลบุรี เขต 3

2 ต.ค. 2549

นางพวงเพชร กันยาบาล

715

ทีปังกรวิทยาพัฒน์ (ทวีวัฒนา)

ทวีวัฒนา

กรุงเทพมหานคร เขต 3

2 ต.ค. 2549

นางพวงเพชร กันยาบาล

716

บ้านบะ

ท่าตูม

สุรินทร์ เขต 2

3 ต.ค. 2549

นางชัดเจน ไทยแท้

717

บ้านเหลื่อมพิทยาสรรพ์

บ้านเหลื่อม

นครราชสีมา เขต 6

3 ต.ค. 2549

ผอ.สพท.นครราชสีมา เขต 7
และ นางสุพร รักบำรุง

718

บ้านชำฆ้อ

ก. เขาชะเมา

ระยอง เขต 2

3 ต.ค. 2549

นางพวงเพชร กันยาบาล

719

วัดประยูรวงศาวาส

ธนบุรี

กรุงเทพมหานคร เขต 3

4 ต.ค. 2549

ผอ. สพท. สมุทรปราการ เขต 1
และ นางพวงเพชร กันยาบาล

720

หนองกี่พิทยาคม

หนองกี่

บุรีรัมย์ เขต 3

4 ต.ค. 2549

ผอ.สพท. บุรีรัมย์ เขต 1
และ นางชัดเจน ไทยแท้

721

เกล็ดลิ้นวิทยา

บัวใหญ่

นครราชสีมา เขต 6

4 ต.ค. 2549

ผอ.สพท. นครราชสีมา เขต 7
และ นางสุพร รักบำรุง

722

บ้านเกาะโพธิ์ (วันครู 2500)

ก. เกาะจันทร์

ชลบุรี เขต 2

4 ต.ค. 2549

นางพวงเพชร กันยาบาล

723

กาบเชิงมิตรภาพที่ 190

กาบเชิง

สุรินทร์ เขต 3

5 ต.ค. 2549

นางชัดเจน ไทยแท้

724

วัดนางสาว

กระทุ่มแบน

สมุทรสาคร

5 ต.ค. 2549

นางพวงเพชร กันยาบาล

725

วัดธรรมจริยาภิรมย์

บ้านแพ้ว

สมุทรสาคร

6 ต.ค. 2549

นางพวงเพชร กันยาบาล

726

บ้านโคกสามัคคี

ก. โคกสูง

สระแก้ว เขต 2

9 ต.ค. 2549

นางพวงเพชร กันยาบาล

727

บ้านบัว (รัฐราษฎร์วิทยา)

เกษตรสมบูรณ์

ชัยภูมิ เขต ๒

9 ต.ค. 2549

ผอ.สพท.นครราชสีมา เขต ๗
และ นายอดุลย์ วงษ์ใหญ่

728

บ้านท่าสองคอน

เมืองมหาสารคาม

มหาสารคาม เขต 1

10 ต.ค. 2549

ผอ. สพท. ร้อยเอ็ด เขต 1
และ นางชัดเจน ไทยแท้

729

โนนปอแดง

ผาขาว

เลย เขต 2

10 ต.ค. 2549

นายอภิชาต พุทธเจริญ

730

บ้านบางกระสั้น (โรงงานกระดาษอุปถัมภ์)

บางปะอิน

พระนครศรีอยุธยา เขต 2

10 ต.ค. 2549

นางพวงเพชร กันยาบาล

731

อนุบาลหนองไผ่

หนองไผ่

เพชรบูรณ์ เขต 3

12 ต.ค. 2549

ผอ. สพท. กำแพงเพชร เขต 2
และ ดร. อดิศักดิ์ จินดานุกูล

732

วัดท่าช้าง

พระพรหม

นครศรีธรรมราช เขต 1

15 ก.ย. 2549

นางชัดเจน ไทยแท้

733

พนมรุ้ง

เฉลิมพระเกียรติ

บุรีรัมย์ เขต 3

13 ต.ค. 2549

นางชัดเจน ไทยแท้

734

หนองใหญ่ศิริวรวาท

หนองใหญ่

ชลบุรี เขต 1

13 ต.ค. 2549

นางพวงเพชร กันยาบาล

735

บัวเชดวิทยา

บัวเชด

สุรินทร์ เขต 3

16 ต.ค. 2549

นางชัดเจน ไทยแท้

736

พังตรุราษฎร์รังสรรค์

ท่าม่วง

กาญจนบุรี เขต 1

1 ส.ค. 2549

นางชัดเจน ไทยแท้

737

บ้านห้วยน้ำพุ

เมืองประจวบคีรีขันธ์

ประจวบคีรีขันธ์ เขต 1

16 ต.ค. 2549

นางพวงเพชร กันยาบาล

738

ศรีมหาโพธิ

ศรีมหาโพธิ

ปราจีนบุรี

1 พ.ย. 2549

นางพวงเพชร กันยาบาล

739

ชุมชนวัดหนองรี

เมืองชลบุรี

ชลบุรี เขต 1

1 พ.ย. 2549

นางพวงเพชร กันยาบาล

740

บ้านสตึก

สตึก

บุรีรัมย์ เขต 4

3 พ.ย. 2549

ผอ. สพท. บุรีรัมย์ เขต 1
และ นางชัดเจน ไทยแท้

741

ชุมชนบ้านกุดปลาดุก

ก. ชื่นชม

มหาสารคาม เขต 1

15 พ.ย. 2549

ผอ. สพท. ร้อยเอ็ด เขต 1
และ นางชัดเจน ไทยแท้

742

บ้านโกตาบารู

รามัน

ยะลา เขต 1

16 พ.ย. 2549

นายสุนันท์ เทพศรี

743

วัดช่างเหล็ก

ตลิ่งชัน

กรุงเทพมหานคร เขต 3

17 พ.ย. 2549

ดร. อรทัย มูลคำ

744

บางเลนวิทยา

บางเลน

นครปฐม เขต 2

19 พ.ย. 2549

นายวินัย รอดจ่าย

745

บ้านสำโรง (คุรุราษฎร์)

สำโรง

อุบลราชธานี เขต 4

21 พ.ย. 2549

ผอ. สพท. อุบลราชธานี เขต 1 และ นางชัดเจน ไทยแท้

746

สายบุรีแจ้งประชาคาร

สายบุรี

ปัตตานี เขต 1

22 พ.ย. 2549

ดร. อรทัย มูลคำ

747

บาเจาะ

บาเจาะ

นราธิวาส เขต 1

24 พ.ย. 2549

ดร. อรทัย มูลคำ

748

ชุมชนลำทะเมนชัยศึกษา

ลำทะเมนชัย

นครราชสีมา เขต 7

23 พ.ย. 2549

ผอ. สพท. นครราชสีมา เขต 7

749

เมืองยางคุรุราษฎร์อุทิศ

ก. เมืองยาง

นครราชสีมา เขต 7

24 พ.ย. 2549

ผอ. สพท. นครราชสีมา เขต 7
และ นางสุพร รักบำรุง

750

อนุบาลชำนิ

ชำนิ

บุรีรัมย์ เขต 1

27 พ.ย. 2549

นางชัดเจน ไทยแท้

751

บึงพะไล

แก้งสนามนาง

นครราชสีมา เขต 6

27 พ.ย. 2549

ผอ. สพท. นครราชสีมา เขต 2
และ นางสุพร รักบำรุง

752

บ้านหนองคอม

ก. บัวลาย

นครราชสีมา เขต 6

28 พ.ย. 2549

ผอ. สพท. นครราชสีมา เขต 2
และ นางสุพร รักบำรุง

753

บ้านหนองตาด

ก. สีดา

นครราชสีมา เขต 6

29 พ.ย. 2549

ผอ. สพท. นครราชสีมา เขต 2
และ นางสุพร รักบำรุง

754

เมืองตลุงพิทยาสรรค์

ประโคนชัย

บุรีรัมย์ เขต 2

30 พ.ย. 2549

ผอ. สพท. บุรีรัมย์ เขต 1
และ นางชัดเจน ไทยแท้

755

พยุห์วิทยา

พยุห์

ศรีสะเกษ เขต 1

30 พ.ย. 2549

ดร. อดิศักดิ์ จินดานุกูล

756

ท่าโพธิ์ผักก้ามวิทยา

ก. ทุ่งเขาหลวง

ร้อยเอ็ด เขต 1

1 ธ.ค. 2549

ดร. อดิศักดิ์ จินดานุกูล

757

บ้านสะเอะ

ก. กรงปินัง

ยะลา เขต 1

7 ธ.ค. 2549

นายสุนันท์ เทพศรี

758

ศรีประจันต์ "เมธีประมุข"

ศรีประจันต์

สุพรรณบุรี เขต 1

7 ธ.ค. 2549

นางชัดเจน ไทยแท้

759

โนนสุวรรณพิทยาคม

โนนสุวรรณ

บุรีรัมย์ เขต 3

14 ธ.ค. 2549

นางชัดเจน ไทยแท้

760

ชุมชนบ้านหนองบัวระเหว

หนองบัวระเหว

/TD>

ชัยภูมิ เขต 3

14 ธ.ค. 2549

ผอ. สพท. นครราชสีมา เขต 2
และ นายอดุลย์ วงษ์ใหญ่

761

บ้านนิคมสร้างตนเองธารโต

ธารโต

ยะลา เขต 2

15 ธ.ค. 2549

นายสุนันท์ เทพศรี

762

ทุ่งแสงทองพิทยาคม

นางรอง

บุรีรัมย์ เขต 3

15 ธ.ค. 2549

นางชัดเจน ไทยแท้

763

นายางกลักพิทยาคม

เทพสถิต

ชัยภูมิ เขต 3

15 ธ.ค. 2549

ผอ. สพท. นครราชสีมา เขต 2
และ นายอดุลย์ วงษ์ใหญ่

764

วัดโบสถ์อนุกูลสังฆกิจ

มหาราช

พระนครศรีอยุธยา เขต 1

15 ธ.ค. 2549

นางพวงเพชร กันยาบาล

765

ไชยวานวิทยา

ไชยวาน

อุดรธานี เขต 3

17 ธ.ค. 2549

นายอภิชาต พุทธเจริญ

766

บ้านค้อดอนแคน

ก. กู่แก้ว

อุดรธานี เขต 3

17 ธ.ค. 2549

นายอภิชาต พุทธเจริญ

767

อนุบาลบึงสามพัน

บึงสามพัน

เพชรบูรณ์ เขต 3

18 ธ.ค. 2549

ดร. อดิศักดิ์ จินดานุกูล

768

หรรษาสุจิตต์วิทยา 2

บางปลาม้า

สุพรรณบุรี เขต 1

20 ธ.ค. 2549

นางชัดเจน ไทยแท้

769

บ้านปลักแรด

บางระกำ

พิษณุโลก เขต 1

20 ธ.ค. 2549

ดร. อดิศักดิ์ จินดานุกูล

770

บ้านแสรออ

ก. เขวาสินรินทร์

สุรินทร์ เขต 1

21 ธ.ค. 2549

นางชัดเจน ไทยแท้

771

บ้านป่าสัก (ทศพลอนุสรณ์)

พรหมพิราม

พิษณุโลก เขต 3

21 ธ.ค. 2549

ดร. อดิศักดิ์ จินดานุกูล

772

บ้านตรวจ

ก. ศรีณรงค์

สุรินทร์ เขต 3

21 ธ.ค. 2549

นางชัดเจน ไทยแท้

773

ร่มเกล้าบุรีรัมย์

โนนดินแดง

บุรีรัมย์ เขต 3

22 ธ.ค. 2549

นางชัดเจน ไทยแท้

774

ตานีวิทยา

ปราสาท

สุรินทร์ เขต 3

25 ธ.ค. 2549

นางชัดเจน ไทยแท้

775

บ้านรุน

ก. พนมดงรัก

สุรินทร์ เขต 3

25 ธ.ค. 2549

นางชัดเจน ไทยแท้

776

สหกรณ์นิคม

ก. วิภาวดี

สุราษฎร์ธานี เขต 2

25 ธ.ค. 2549

นางพวงเพชร กันยาบาล

777

บ้านปวนพุ

ก. หนองหิน

เลย เขต 2

25 ธ.ค. 2549

นายอภิชาต พุทธเจริญ

778

บ้านพระแก้ว

สังขะ

สุรินทร์ เขต 3

26 ธ.ค. 2549

นางชัดเจน ไทยแท้

779

โนนนารายณ์วิทยา

ก. โนนนารายณ์

สุรินทร์ เขต 2

26 ธ.ค. 2549

นางชัดเจน ไทยแท้

780

พลับพลาชัยพิทยาคม

พลับพลาชัย

บุรีรัมย์ เขต 2

27 ธ.ค. 2549

ผอ. สพท. บุรีรัมย์ เขต 1
และ นางชัดเจน ไทยแท้

781

บ้านหนองแสง

ก.กุดรัง

มหาสารคาม เขต 1

27 ธ.ค. 2549

ดร. อดิศักดิ์ จินดานุกูล

782

ชุมชนบ้านนาบอน

เชียงคาน

เลย เขต 1

27 ธ.ค. 2549

นายอภิชาต พุทธเจริญ

783

ชุมชนวัดหน้าไม้

ลาดหลุมแก้ว

ปทุมธานี เขต 1

28 ธ.ค. 2549

นางพวงเพชร กันยาบาล

784

พยัคฆภูมิวิทยาคาร

พยัคฆภูมิพิสัย

มหาสารคาม เขต 2

28 ธ.ค. 2549

ผอ. สพท. ร้อยเอ็ด เขต 1
และ นางชัดเจน ไทยแท้

785

บ้านตรึม "ตรึมวิทยานุเคราะห์"

ศีขรภูมิ

สุรินทร์ เขต 1

28 ธ.ค. 2549

นางชัดเจน ไทยแท้

786

เมืองวาปีปทุม

วาปีปทุม

มหาสารคาม เขต 2

28 ธ.ค. 2549

ดร. อดิศักดิ์ จินดานุกูล

787

บ้านโนนสมบูรณ์

ประจักษ์ศิลปาคม

อุดรธานี เขต 2

28 ธ.ค. 2549

นายอภิชาต พุทธเจริญ

788

บ้านอีเซ (คุรุราษฎร์วิทยา)

ก. โพธิ์ศรีสุวรรณ

ศรีสะเกษ เขต 2

29 ธ.ค. 2549

ดร. อดิศักดิ์ จินดานุกูล

789

บ้านตูม

ปรางค์กู่

ศรีสะเกษ เขต 3

29 ธ.ค. 2549

ผอ. สพท. อุบลราชธานี เขต 1
และ นางชัดเจน ไทยแท้

790

หนองหงส์พิทยาคม

หนองหงส์

บุรีรัมย์ เขต 3

29 ธ.ค. 2549

ผอ. สพท. บุรีรัมย์ เขต 1
และ นายอดุลย์ วงษ์ใหญ่

TD>

791

กู่สวนแตงพิทยาคม

บ้านใหม่ไชยพจน์

บุรีรัมย์ เขต 4

9 ม.ค. 2550

นางชัดเจน ไทยแท้

792

ชุมชนชวนวิทยา

บำเหน็จณรงค์

ชัยภูมิ เขต 3

17 ม.ค. 2550

ผอ. สพท. นครราชสีมา เขต 2
และ นายอดุลย์ วงษ์ใหญ่

793

บ้านบุไผ่

วังน้ำเขียว

นครราชสีมา เขต 3

18 ม.ค. 2550

ผอ. สพท. นครราชสีมา เขต 2
และ นายอดุลย์ วงษ์ใหญ่

794

อาโอยามา 2

ก. โพธิ์ตาก

หนองคาย เขต 1

5 ก.พ. 2550

นางพวงเพชร กันยาบาล

795

พานพร้าว

ศรีเชียงใหม่

หนองคาย เขต 1

6 ก.พ. 2550

นางพวงเพชร กันยาบาล

796

สมเด็จพระธีรญาณมุนี

ปักธงชัย

นครราชสีมา เขต 3

8 ก.พ. 2550

ผอ. สพท. นครราชสีมา เขต 2
และ นายอดุลย์ วงษ์ใหญ่

797

บ้านโนนสวรรค์

ก. รัตนวาปี

หนองคาย เขต 2

8 ก.พ. 2550

นางพวงเพชร กันยาบาล

798

วัดบ้านดง

ก. เวียงหนองล่อง

ลำพูน เขต 2

20 ก.พ. 2550

นายอภิชาต พุทธเจริญ

799

บ้านปวง

ทุ่งหัวช้าง

ลำพูน เขต 2

20 ก.พ. 2550

นายอภิชาต พุทธเจริญ

800

บึงโขงหลงวิทยาคม

บึงโขงหลง

หนองคาย เขต 3

20 ก.พ. 2550

นายอภิชาต พุทธเจริญ

801

บ้านดอนหญ้านาง

พรเจริญ

หนองคาย เขต 3

20 ก.พ. 2550

นายอภิชาต พุทธเจริญ

802

กุดดู่พิทยาคม

โนนสัง

หนองบัวลำภู เขต 1

21 ก.พ. 2550

นายอภิชาต พุทธเจริญ

803

พิบูลย์รักษ์พิทยา

พิบูลย์รักษ์

อุดรธานี เขต 3

19 ก.พ. 2550

นายอภิชาต พุทธเจริญ

804

บ้านกะชาย

ก. บ้านด่าน

บุรีรัมย์ เขต 1

22 ก.พ. 2550

ผอ. สพท. สุรินทร์ เขต 1
และ นางชัดเจน ไทยแท้

805

อนุบาลโชคชัย (บ้านแม่เลียบแม่บง)

ก. ดอยหลวง

เชียงราย เขต 3

22 ก.พ. 2550

นายอภิชาต พุทธเจริญ

806

บ้านโนนสวรรค์

ก. เอราวัณ

เลย เขต 2

22 ก.พ. 2550

นายอภิชาต พุทธเจริญ

807

บ้านเบญจ์โนนดู่

ทุ่งศรีอุดม

อุบลราชธานี เขต 5

26 ก.ย. 2549

ดร. อดิศักดิ์ จินดานุกูล

808

ศิษย์เก่าวังหลังวัฒนา

น้ำขุ่น

อุบลราชธานี เขต 5

28 ธ.ค. 2549

ดร. อดิศักดิ์ จินดานุกูล

809

ไทยเจริญวิทยา

ปะคำ

บุรีรัมย์ เขต 3

2 มี.ค. 2550

ผอ. สพท. บุรีรัมย์ เขต 1
และ นางชัดเจน ไทยแท้

810

โกสุมวิทยาสรรค์

โกสุมพิสัย

มหาสารคาม เขต 1

2 มี.ค. 2550

ดร. อดิศักดิ์ จินดานุกูล

811

บ้านซาด

ก. แคนดง

บุรีรัมย์ เขต 4

8 มี.ค. 2550

ผอ. สพท. บุรีรัมย์ เขต 1
และ นางชัดเจน ไทยแท้

812

ชุมชนวัดบางโค

บางใหญ่

นนทบุรี เขต 2

9 มี.ค. 2550

นางพวงเพชร กันยาบาล

813

น้ำหนาววิทยาคม

น้ำหนาว

เพชรบูรณ์ เขต 2

12 มี.ค. 2550

ผอ. สพท. พิจิตร เขต 1
และ ดร. อดิศักดิ์ จินดานุกูล

814

เมืองสุพรรณบุรี

เมืองสุพรรณบุรี

สุพรรณบุรี เขต 1

26 มี.ค. 2550

นางชัดเจน ไทยแท้

815

อนุบาลบ้านคอกช้าง

ก. สระใคร

หนองคาย เขต 1

26 มี.ค. 2550

นางพวงเพชร กันยาบาล

816

ราชประชานุเคราะห์ 14

เมืองหนองคาย

หนองคาย เขต 1

30 มี.ค. 2550

ดร. อดิศักดิ์ จินดานุกูล

817

นาหนองทุ่มวิทยา

แก้งคร้อ

ชัยภูมิ เขต 2

8 ก.พ. 2550

นายอภิชาต พุทธเจริญ

818

พระธาตุหนองสามหมื่น

ภูเขียว

ชัยภูมิ เขต 2

9 ก.พ. 2550

นายอภิชาต พุทธเจริญ

819

บ้านหนองแวงประชาราษฎร์อำนวย

ส่องดาว

สกลนคร เขต 2

22 ก.พ. 2551

นายอภิชาต พุทธเจริญ

820

บ้านแท่นวิทยา

บ้านแท่น

ชัยภูมิ เขต 2

4 ก.ค. 2551

นางพวงเพชร กันยาบาล

821

บ้านหนองด่าน

นากลาง

หนองบัวลำภู เขต 2

26 ธ.ค. 2551

นางชัดเจน ไทยแท้

 

  รายชื่อโรงเรียนที่ได้รับการรับรองให้เป็นต้นแบบโรงเรียนในฝัน (รุ่นที่ ๑/ ๒)

ที่

โรงเรียน

อำเภอ/เขต

เขตพื้นที่การศึกษา

วันที่รับรอง

ประธานการรับรอง

1

จันทรุเบกษาอนุสรณ์

เกษตรวิสัย

ร้อยเอ็ด เขต 2

30 ส.ค. 2548

นายปิยะบุตร ชลวิจารณ์

2

วัดคลองครุ

เมืองสมุทรสาคร

สมุทรสาคร

6 ก.ย. 2548

นายปิยะบุตร ชลวิจารณ์

3

เขาย้อยวิทยา

เขาย้อย

เพชรบุรี เขต 1

8 ก.ย. 2548

นายปิยะบุตร ชลวิจารณ์

4

นิบงชนูปถัมภ์

เมืองยะลา

ยะลา เขต 1

8 ก.ย. 2548

ดร. อรทัย มูลคำ

5

นาเชือกพิทยาสรรค์

นาเชือก

มหาสารคาม เขต 2

10 ก.ย. 2548

นายปิยะบุตร ชลวิจารณ์

6

มัญจาศึกษา

มัญจาคีรี

ขอนแก่น เขต 2

10 ก.ย. 2548

นายปิยะบุตร ชลวิจารณ์

7

พุทธิรังสีพิบูล

บ้านโพธิ์

ฉะเชิงเทรา เขต 1

11 ก.ย. 2548

นายจาตุรนต์ ฉายแสง

8

ท่าแซะรัชดาภิเษก

ท่าแซะ

ชุมพร เขต 1

12 ก.ย. 2548

ดร. อรทัย มูลคำ

9

จอมพระประชาสรรค์

จอมพระ

สุรินทร์ เขต 1

13 ก.ย. 2548

นายนิวัตร นาคะเวช

10

คุรุประชาสรรค์

สรรคบุรี

ชัยนาท

13 ก.ย. 2548

นายปิยะบุตร ชลวิจารณ์

11

มัธยมวัดหนองแขม

หนองแขม

กรุงเทพมหานคร เขต 3

16 ก.ย. 2548

นายปิยะบุตร ชลวิจารณ์

12

วังน้ำเย็นวิทยาคม

วังน้ำเย็น

สระแก้ว เขต 1

19 ก.ย. 2548

นายเฉลย พูนสวน

13

บางแก้วพิทยาคม

บางแก้ว

พัทลุง

20 ก.ย. 2548

นายปิยะบุตร ชลวิจารณ์

14

กำแพงวิทยา

ละงู

สตูล

20 ก.ย. 2548

นายปิยะบุตร ชลวิจารณ์

15

สูงเม่นชนูปถัมภ์

สูงเม่น

แพร่ เขต 2

21 ก.ย. 2548

ดร. อรทัย มูลคำ

16

เมืองถลาง

เมืองถลาง

ภูเก็ต

22 ก.ย. 2548

ดร.เจือจันทร์ จงสถิตอยู่

17

ทุ่งโพธิ์วิทยา

ตะกั่วทุ่ง

พังงา

22 ก.ย. 2548

ดร.เจือจันทร์ จงสถิตอยู่

18

ฟากกว๊านวิทยาคม

เมืองพะเยา

พะเยา เขต 1

22 ก.ย. 2548

ดร. อรทัย มูลคำ

19

สันทรายวิทยาคม

สันทราย

เชียงใหม่ เขต 2

24 ก.ย. 2548

นายปิยะบุตร ชลวิจารณ์

20

หางดงรัฐราษฎร์อุปถัมภ์

หางดง

เชียงใหม่ เขต 4

24 ก.ย. 2548

นายปิยะบุตร ชลวิจารณ์

21

ธีรกานท์บ้านโฮ่ง

บ้านโฮ่ง

ลำพูน เขต 2

25 ก.ย. 2548

นายปิยะบุตร ชลวิจารณ์

22

ปทุมวิทยากร

เมืองอุบลราชธานี

อุบลราชธานี เขต 1

27 ก.ย. 2548

นายนิวัตร นาคะเวช

23

บางบ่อวิทยาคม

บางบ่อ

สมุทรปราการ เขต 2

27 ก.ย. 2548

นายวินัย รอดจ่าย

24

ท่าปลาประชาอุทิศ

ท่าปลา

อุตรดิตถ์ เขต 2

27 ก.ย. 2548

นายอภิชาต พุทธเจริญ

25

หัวตะพานวิทยาคม

หัวตะพาน

อำนาจเจริญ

28 ก.ย. 2548

นายนิวัตร นาคะเวช

26

สตรีปากพนัง

ปากพนัง

นครศรีธรรมราช เขต 3

28 ก.ย. 2548

นายปิยะบุตร ชลวิจารณ์

27

ชุมชนบ้านบางโหนด

ขนอม

นครศรีธรรมราช เขต 4

28 ก.ย. 2548

นายปิยะบุตร ชลวิจารณ์

28

สามง่ามชนูปถัมภ์

สามง่าม

พิจิตร เขต 1

28 ก.ย. 2548

29

สว่างอารมณ์วิทยาคม

สว่างอารมณ์

อุทัยธานี

29 ก.ย. 2548

ดร. อรทัย มูลคำ

30

ขลุงรัชดาภิเษก

ขลุง

จันทบุรี เขต 2

29 ก.ย. 2548

ดร.สุวัฒน์ เงินฉ่ำ

31

อนุบาลพนัสศึกษาลัย

พนัสนิคม

ชลบุรี เขต 2

30 ก.ย. 2548

นายวินัย รอดจ่าย

32

เชียงยืนพิทยาคม

เชียงยืน

มหาสารคาม เขต 1

1 ต.ค. 2548

นายปิยะบุตร ชลวิจารณ์

33

น้ำพองศึกษา

น้ำพอง

ขอนแก่น เขต 4

1 ต.ค. 2548

นายปิยะบุตร ชลวิจารณ์

34

ศึกษาสงเคราะห์แม่ฮ่องสอน

เมืองแม่ฮ่องสอน

แม่ฮ่องสอน เขต 1

1 ต.ค. 2548

ดร. อรทัย มูลคำ

35

บางละมุง

บางละมุง

ชลบุรี เขต 3

2 ต.ค. 2548

นายปิยะบุตร ชลวิจารณ์

36

ด่านขุนทด

ด่านขุนทด

นครราชสีมา เขต 5

6 ต.ค. 2548

นายนิวัตร นาคะเวช

37

บ่อไร่วิทยาคม

บ่อไร่

ตราด

6 ต.ค. 2548

นายปิยะบุตร ชลวิจารณ์

38

สุวรรณไพบูลย์

ยะหริ่ง

ปัตตานี เขต 1

6 ต.ค. 2548

ดร. อรทัย มูลคำ

39

สายน้ำทิพย์

คลองเตย

กรุงเทพมหานคร เขต 1

7 ต.ค. 2548

นายปิยะบุตร ชลวิจารณ์

40

มัธยมพัชรกิติยาภา 1 นครพนม

ปลาปาก

นครพนม เขต 1

7 ต.ค. 2548

ดร.ศรีสมร พุ่มสะอาด

41

มุกดาวิทยานุกูล

เมืองมุกดาหาร

มุกดาหาร

8 ต.ค. 2548

นายปิยะบุตร ชลวิจารณ์

42

จัตุรัสวิทยาคาร

จัตุรัส

ชัยภูมิ เขต 3

10 ต.ค. 2548

นายนิวัตร นาคะเวช

43

วิเศษไชยชาญ "ตันติวิทยาภูมิ

วิเศษชัยชาญ

อ่างทอง

10 ต.ค. 2548

นายปิยะบุตร ชลวิจารณ์

44

เมืองพญาแลวิทยา

เมืองชัยภูมิ

ชัยภูมิ เขต 1

11 ต.ค. 2548

นายนิวัตร นาคะเวช

45

หาดใหญ่พิทยาคม

หาดใหญ่

สงขลา เขต 2

11 ต.ค. 2548

นายปิยะบุตร ชลวิจารณ์

46

อนุบาลพิบูลเวศม์

วัฒนา

กรุงเทพมหานคร เขต 1

12 ต.ค. 2548

นายปิยะบุตร ชลวิจารณ์

47

หนองวัวซอพิทยาคม

หนองวัวซอ

อุดรธานี เขต 1

13 ต.ค. 2548

นายนิวัตร นาคะเวช

48

วารินชำราบ

วารินชำราบ

อุบลราชธานี เขต 4

14 ต.ค. 2548

นายนิวัตร นาคะเวช

49

โพธิ์ไทรพิทยาคาร

โพธิ์ไทร

อุบลราชธานี เขต 2

19 ต.ค. 2548

นายนิวัตร นาคะเวช

50

เขมราฐพิทยาคม

เขมราฐ

อุบลราชธานี เขต 2

20 ต.ค. 2548

นายนิวัตร นาคะเวช

51

ธารทองพิทยาคม

ลำปลายมาศ

บุรีรัมย์ เขต 1

8 พ.ย. 2548

ผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์

52

คลองใหญ่วิทยาคม

คลองใหญ่

ตราด

9 พ.ย. 2548

ดร.สุวัฒน์ เงินฉ่ำ

53

ค่ายบางระจันวิทยาคม

ค่ายบางระจัน

สิงห์บุรี

9 พ.ย. 2548

นายวินัย รอดจ่าย

54

เลิงนกทา

เลิงนกทา

ยโสธร เขต 2

10 พ.ย. 2548

นายปิยะบุตร ชลวิจารณ์

55

เชียงกลมวิทยา

ปากชม

เลย เขต 1

17 พ.ย. 2548

นายนิวัตร นาคะเวช

56

บุ่งคล้านคร

บุ่งคล้า

หนองคาย เขต 3

18 พ.ย. 2548

นายนิวัตร นาคะเวช

57

คำตากล้าประชาสงเคราะห์

คำตากล้า

สกลนคร เขต 3

23 พ.ย. 2548

ดร. อรทัย มูลคำ

58

พัฒนานิคม

พัฒนานิคม

ลพบุรี เขต 2

28 พ.ย. 2548

นายอุฤทธิ์ บุญมาก

59

สภาราชินี 2

เมืองตรัง

ตรัง เขต 1

29 พ.ย. 2548

นายปิยะบุตร ชลวิจารณ์

60

เชียงแสนวิทยาคม

เชียงแสน

เชียงราย เขต 3

28 พ.ย. 2548

ดร. อรทัย มูลคำ

61

สา

เวียงสา

น่าน เขต 1

29 พ.ย. 2548

ดร. อรทัย มูลคำ

62

อนุบาลสมเด็จพระวันรัต

สามชุก

สุพรรณบุรี เขต 3

30 พ.ย. 2548

ดร.พจนา ว่องตระกูล

63

เวียงสระ

เวียงสระ

สุราษฎร์ธานี เขต 3

8 ธ.ค. 2548

นายวินัย รอดจ่าย

64

ลาดยาววิทยาคม

ลาดยาว

นครสวรรค์ เขต 2

8 ธ.ค. 2548

ดร. อรทัย มูลคำ

65

บรรหารแจ่มใสวิทยา 1

ดอนเจดีย์

สุพรรณบุรี เขต 2

15 ธ.ค. 2548

นายปิยะบุตร ชลวิจารณ์

66

บางสะพานวิทยา

บางสะพาน

ประจวบคีรีขันธ์ เขต 1

22 ธ.ค. 2548

นายวินัย รอดจ่าย

67

บ้านอ่างกะป่อง

เขาสมิง

ตราด

28 ธ.ค. 2548

ดร. สุวัฒน์ เงินฉ่ำ

68

สวนกุหลาบวิทยาลัยเพชรบูรณ์

เมืองเพชรบูรณ์

เพชรบูรณ์ เขต 1

6 ก.พ. 2549

นายนิวัตร นาคะเวช

69

อนุบาลประจันตคาม

ประจันตคาม

ปราจีนบุรี

10 มี.ค. 2549

นางพวงเพชร กันยาบาล

 
 

  รายชื่อโรงเรียนที่ได้รับการรับรองให้เป็นต้นแบบโรงเรียนในฝัน (รุ่นที่ ๑/๑)

ที่

โรงเรียน

อำเภอ/เขต

เขตพื้นที่การศึกษา

วันที่รับรอง

ประธานการรับรอง

1
กันทรารมณ์ กันทรารมย์ ศรีสะเกษ เขต 1

29 ธ.ค. 2547

ดร.อดิศัย โพธารามิก

2
สายปัญญารังสิต ธัญบุรี ปทุมธานี เขต 2

24 ม.ค. 2548

นายปิยะบุตร ชลวิจารณ์

3
สตรีประเสริฐศิลป์ เมืองตราด ตราด

26 ม.ค. 2548

นายปิยะบุตร ชลวิจารณ์

4
เหนือคลองประชาบำรุง เหนือคลอง กระบี่

3 ก.พ. 2548

นายปิยะบุตร ชลวิจารณ์

5
เฉลิมพระเกียรติ
สมเด็จพระศรีนครินทร์ ภูเก็ต
เมืองภูเก็ต ภูเก็ต

4 ก.พ. 2548

นายปิยะบุตร ชลวิจารณ์

6
พิมายวิทยา พิมาย นครราชสีมา เขต 7

7 ก.พ. 2548

นายปิยะบุตร ชลวิจารณ์

7
อัมพวันวิทยาลัย อัมพวา สมุทรสงคราม

10 ก.พ. 2548

นายปิยะบุตร ชลวิจารณ์

8
ปทุมรัตต์พิทยาคม ปทุมรัตต์ ร้อยเอ็ด เขต 2

16 ก.พ. 2548

นายปิยะบุตร ชลวิจารณ์

9
บ้านค่าย บ้านค่าย ระยอง เขต 1

18 ก.พ. 2548

นายปิยะบุตร ชลวิจารณ์

10
สามเงาวิทยาคม สามเงา ตาก เขต 1

21 ก.พ. 2548

นายปิยะบุตร ชลวิจารณ์

11
ไทยรัฐวิทยา 75 สายไหม กรุงเทพมหานคร เขต 2

22 ก.พ. 2548

นายปิยะบุตร ชลวิจารณ์

12
ภัทรญาณวิทยา นครชัยศรี นครปฐม เขต 2

24 ก.พ. 2548

นายปิยะบุตร ชลวิจารณ์

13
กมลาไสย กมลาไสย กาฬสินธุ์ เขต 1

3 มี.ค. 2548

นายปิยะบุตร ชลวิจารณ์

14
เตรียมอุดมศึกษาภาคเหนือ เมือง พิษณุโลก เขต 1

4 มี.ค. 2548

นายปิยะบุตร ชลวิจารณ์

15
สันกำแพง สันกำแพง เชียงใหม่ เขต 1

5 มี.ค. 2548

นายปิยะบุตร ชลวิจารณ์

16
กาวิละวิทยาลัย เมืองเชียงใหม่ เชียงใหม่ เขต 1

5 มี.ค. 2548

นายปิยะบุตร ชลวิจารณ์

17
เสด็จวนชยางค์กูลวิทยา เมืองลำปาง ลำปาง เขต 1

8 มี.ค. 2548

นายปิยะบุตร ชลวิจารณ์

18
วชิรธรรมสาธิต พระโขนง กรุงเทพมหานคร เขต 1

9 มี.ค. 2548

นายปิยะบุตร ชลวิจารณ์

19
ควนขนุน ควนขนุน พัทลุง

10 มี.ค. 2548

นายปิยะบุตร ชลวิจารณ์

20
เทพศิรินทร์พุแค เฉลิมพระเกียรติ สระบุรี เขต 1

11 มี.ค. 2548

นายปิยะบุตร ชลวิจารณ์

21
พนมทวนชนูปถัมภ์ พนมทวน กาญจนบุรี เขต 2

14 มี.ค. 2548

นางอารีรัตน์ วัฒนสิน

22
พิมานพิทยาสรรค์ เมืองสตูล สตูล

2 มิ.ย. 2548

นายปิยะบุตร ชลวิจารณ์

23
คีรีมาศพิทยาคม คีรีมาศ สุโขทัย เขต 1

3 มิ.ย. 2548

นายปิยะบุตร ชลวิจารณ์

24
พรานกระต่ายพิทยาคม พรานกระต่าย กำแพงเพชร เขต 1

7 มิ.ย. 2548

นายปิยะบุตร ชลวิจารณ์

25
รัฐราษฎร์อุปถัมภ์ เมืองราชบุรี ราชบุรี เขต 1

14 มิ.ย. 2548

นายปิยะบุตร ชลวิจารณ์

 26

นนทบุรีพิทยาคม เมืองนนทบุรี นนทบุรี เขต 1

20 มิ.ย. 2548

นายปิยะบุตร ชลวิจารณ์

 27

หนองบัวพิทยาคาร เมืองหนองบัวลำภู หนองบัวลำภู เขต 1

21 มิ.ย. 2548

นายปิยะบุตร ชลวิจารณ์

 28

สุไหงโก-ลก  สุไหงโก-ลก นราธิวาส เขต 2

28 มิ.ย. 2548

นายปิยะบุตร ชลวิจารณ์

 29

สตรีระนอง

เมืองระนอง

ระนอง

29 มิ.ย. 2548

นายปิยะบุตร ชลวิจารณ์

 30

เสนา"เสนาประสิทธิ์"

เสนา

พระนครศรีอยุธยา เขต 2

30 มิ.ย. 2548

นายปิยะบุตร ชลวิจารณ์

 31

นวมราชานุสรณ์

เมืองนครนายก

นครนายก

26 ก.ค. 2548

นายปิยะบุตร ชลวิจารณ์