ประเมินต้นแบบโรงเรียนในฝันที่ รามันห์ศิริวิทย์
26 มกราคม 2553

ชื่นชม ทึ่ง! กับผลงานความสามารถของโรงเรียนเล็ก ๆ ในแดนใต้ผ่านเส้นทางสีแดงเข้ม...